Dostawa wraz z roładunkiem masy mineralno-asfaltowej(bitumicznej) na zimno , w workach 25kg lub 30kg o frakcji uziarniania od 0-8mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 4 Rejonów Dóg Wojewódzkich w ilości do 155Mg

Order Newsletter: 1 Position: 406358 (oferta nr 1570506)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-12-01

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wraz z roładunkiem masy mineralno-asfaltowej(bitumicznej) na zimno , w workach 25kg lub 30kg o frakcji uziarniania od 0-8mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 4 Rejonów Dóg Wojewódzkich w ilości do 155Mg

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy dostawy wraz z rozładunkiem masy mineralno asfaltowej ( bitumicznej) na zimno , w workach 25kg , lub 30 kg o frakcji uziarniania od 0-8mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 4 Rejonów Dróg Wojewódzkich. Miejsce dostaw masy mineralno asfaltowej( bitumicznej na zimno dla poszczególnych REjonów w ilościach maksymalnych : 1. RDW Toruń ul. Polna 113 - miejsce dostaw Młyniec gm. Lubicz - w ilości 30 MG,2.RDW Inowrocław ul. Budowlana 40 w ilośći 25Mg i baza w Mogilnie ul. M. Konopnickiej w ilości 15Mg, 3.RDW Włocławek ul. Chopina 1 - baza ul. Mielęcińska 13 w ilości 40Mg i baza w Rumiankowie k/Lipna w ilości 20Mg, 4. RDW Żołędowo ul. Pałacowa 16 w ilości 25 Mg..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 441137002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information