Wydłużenie pasa dla pojazdów skręcających w lewo na wlocie ul. Czwartaków - w ciągu dr. woj. nr 560 w Brodnicy

Order Newsletter: 1 Position: 334008 (oferta nr 1511653)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-10-13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wydłużenie pasa dla pojazdów skręcających w lewo na wlocie ul. Czwartaków - w ciągu dr. woj. nr 560 w Brodnicy

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie: a) robót ziemnych, b) wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni, c) roboty rozbiórkowe, d) warstwy wzmacniającej pod nawierzchnią jezdni z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm,. e) warstwy podbudowy pod nawierzchnię jezdni z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, f) warstwy podbudowy z mieszanki mineralno bitumicznej o gr. 10 cm, g) oczyszczenia i skropienia nawierzchni emulsja asfaltową, h) ułożenie siatki wzmacniającej, i) warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 6 cm, j) warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 4 cm, k) zjazdu z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm i podbudowie betonowej gr. 15 cm, l) chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej i warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm, m) rozbiórce ogrodzenia i odbudowie go z nowych materiałów, n) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, o) przebudowy kabla linii oświetleniowej ze słupem oświetleniowym, p) przebudowy komunalnej linii kablowej NN. r) przebudowy sieci telekomunikacyjnej, s) przebudowy urządzeń sieci kanalizacji wodociągowej oraz deszczowej, t) trawników i nasadzeń.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30