Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 272 Laskowice - Dolna Grupa od km 18+179 do km 18+320 (dł.0,141) wraz z zatoką autobusową w m. Grupa Plac

Order Newsletter: 1 Position: 265501 (oferta nr 1505415)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-10-10

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 272 Laskowice - Dolna Grupa od km 18+179 do km 18+320 (dł.0,141) wraz z zatoką autobusową w m. Grupa Plac

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie: 1) frezowania istniejącej nawierzchni 2) robót rozbiórkowych 3) robót ziemnych 4) krawężników i obrzeży betonowych 5) warstwy odcinającej, podbudowy oraz nawierzchni zatoki autobusowej wraz z peronem 6) oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 7) wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4cm 8) warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 4cm 9) odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego 10) humusowania skarp i trawników

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information