Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych

Order Newsletter: 1 Position: 80167 (oferta nr 149293)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-04-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne lub program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych działających na rzecz uczestników projektu Pora na aktywność oraz superwizji pracowników socjalnych realizujących działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej sprawców. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. I część zamówienia Przedmiotem I części zamówienia jest przeprowadzenie superwizji pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne i program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu Pora na aktywność. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 2 grup po 4 godziny zegarowe (w tym 15 minut przerwy). Liczebność każdej grupy 7-10 osób.Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy, w terminie ogłoszonym przez Zamawiającego do 28 listopada 2014 roku z wyłączeniem lipca lub sierpnia. Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie świadczenia usług przewiduje się na marzec 2014 roku. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest odbyć 25 spotkań (100 godzin) usługi, w tym 13 spotkań dla 1 grupy - 52 godziny usługi; 12 spotkań dla 2 grupy - 48 godzin usługi. II część zamówienia Przedmiotem II części zamówienia jest przeprowadzenie superwizji pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne i program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu Pora na aktywność Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 2 grup po 4 godziny zegarowe (w tym 15 minut przerwy). Liczebność każdej grupy 7-10 osób. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy, w terminie ogłoszonym przez Zamawiającego do 28 listopada 2014 roku z wyłączeniem lipca lub sierpnia. Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie świadczenia usług przewiduje się na marzec 2014 roku. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest odbyć 25 spotkań (100 godzin) usługi, w tym 13 spotkań dla 1 grupy - 52 godziny usługi; 12 spotkań dla 2 grupy - 48 godzin usługi. III część zamówienia Przedmiotem III części zamówienia jest przeprowadzenie superwizji pracowników socjalnych realizujących działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej sprawców. Zajęcia dla 1 grupy, liczącej od 7 do 10 osób, po 4 godziny zegarowe miesięcznie (w tym 15 minut przerwy). Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy, w terminie ogłoszonym przez Zamawiającego do 28 listopada 2014 roku z wyłączeniem lipca lub sierpnia. Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie świadczenia usług przewiduje się na marzec 2014 roku. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest odbyć łącznie 8 spotkań (maksymalnie 32 godziny - 8 spotkań x 4 godziny). Postanowienia wspólne dla wszystkich części zamówienia: 1. Zajęcia superwizji prowadzone będą w zakresie metodologii pracy w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA). Zajęcia ukierunkowane będą na aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach tak, by stali się świadomi swoich umiejętności i dzięki temu udoskonalili swój warsztat pracy. Superwizje prowadzone będą na bazie własnych doświadczeń uczestników w oparciu o metody aktywizujące: m.in. odgrywanie ról, burzę mózgów, pytanie o cel, o motywowanie do zmiany, modelowanie zachowań, z zastosowaniem technik audiowizualnych. Osoby uczestniczące w zajęciach będą mieć za zadanie skupić się na swoich mocnych stronach i aktywnie poszukiwać rozwiązań zaobserwowanych problemów. Superwizowani będą się dzielić doświadczeniami, przemyśleniami i wiedzą. Grupa udzieli wsparcia jej członkom. Zajęcia odbywać będą się w oparciu o zindywidualizowane podejście (praca w oparciu o konkretny przypadek). Wspólnie budowane będą plany pomocy klientom. Uczestnicy zajęć doskonalić będą umiejętności: pracy z grupą, interpretowania obserwacji prowadzonych w środowisku klienta, planowania pracy z klientem, negocjacji, asertywnego współdziałania z klientem, dokonywania oceny pracy klienta, wykorzystywania dostępnych narzędzi wpływu na klienta. Część zajęć będzie filmowana w celu późniejszej grupowej analizy udanych interakcji i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. 2. Zajęcia w grupach będą odbywać się według ustalonego harmonogramu nie częściej niż co 2 tygodnie i nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, z wyłączeniem lipca lub sierpnia. 3. Usługa będzie realizowana w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia: sprzęt niezbędny do realizacji usługi tj. komputer, flipczart lub tablicę, markery, rzutnik, sprzęt do filmowania usługi, w celu późniejszej grupowej analizy udanych interakcji i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający zastrzega jednak, że osoba, która będzie realizować usługi w zakresie części I i II może realizować ją tylko w jednej z pośród dwóch części. Oznacza to, że jedna i ta sama osoba nie może świadczyć usługi w zakresie części I i II. 5. Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji usługi zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji spotkań. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w spotkaniach grup w celu potwierdzenia realizacji usługi zgodnie z umową

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information