Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne odc. Zdroje - Bożenkowo od km 19+008 do km 20+208 administrowanej przez RDW Żołędowo

Order Newsletter: 1 Position: 286400 (oferta nr 1475098)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-09-13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne odc. Zdroje - Bożenkowo od km 19+008 do km 20+208 administrowanej przez RDW Żołędowo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie opisane jest po przez nazwę i kod CPV, skrócony projekt wykonawczy. Zakres robót obejmuje wykonanie: - profilowania mieszanką mineralno - bitumiczną średnio 125 kg-m2, - warstwy wiążącej na zjazdach z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 4 cm, - mechanicznego oczyszczenia nawierzchni, - skropienia warstw konstrukcyjnych, - zjazdów z tłucznia gr. 10 cm, - cienkiej warstwy wyrównawczej gr. 20 mm i ścieralnej gr 10 mm z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (typu Slurry Seal ) układanej na wykonanej warstwie wyrównawczej, - frezowania nawierzchni bitumicznej w miejscach połączeń z istniejącą nawierzchnią, - odtworzenia rowów, - oczyszczenia przepustów, - oznakowania poziomego,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information