Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW- Toruń w 2011r.

Order Newsletter: 1 Position: 206365 (oferta nr 1423643)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-07-29

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW- Toruń w 2011r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego odcinków dróg administrowanych przez RDW Toruń. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają : kosztorys ofertowy , oraz powierzchnie określone na oddzielnych załącznikach : - zał. nr 11 - zestawienie rodzajów linii do malowania w 2011 - RDW - Toruń, - zał. nr 12 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 550 - zał. nr 13 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 551 - zał. nr 14 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 552 - zał. nr 15 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 554 - zał. nr 16 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 589 - zał. nr 17 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 599 - zał. nr 17a - przejścia dla pieszych i piktogramy - zał. nr 18 - SST określające wymagania techniczne. Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w następujących technologiach : znakowanie farbami akrylowymi - cienkowarstwowo z zastosowaniem kulek odblaskowych w tym :- odnowienie malowania - 10 359,30 m2 ;frezowanie starego malowania -25,0 m2; nowe malowanie nawierzchni - 479,96 m2 Łączna powierzchnia do malowania cienkowarstwowo - 10 839,26 m2 Szczegółowy zakres oznakowania poziomego , /plan liniowy oznakowania poziomego/ jest dostępny do wglądu w siedzibie RDW Toruń

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332214

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information