Roboty remontowe w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław

Order Newsletter: 1 Position: 168067 (oferta nr 1374685)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-06-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty remontowe w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy robót remontowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław Zamówienie obejmuje wykonywanie następujących robót remontowych: - remont chodnika w m. Solec Kuj. - droga nr 394 Przyłubie - Droga 397 - wykonanie ścieku wodnego z prefabrykatów betonowych w m. Gniewkówiec i Broniewo - droga nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia - odtworzenie rowu w km 57 + 500 - droga nr 251 Kaliska - Inowrocław - odtworzenie rowu w m. Pęchowo - droga nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia - budowa przejścia dla pieszych w m. Inowrocław, ul. Działowa - droga nr 252 Inowrocław - Rózinowo - odtworzenie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych w m. Pakość, ul. Jankowska - droga nr 255 Pakość - Strzelno - uzupełnienie skarpy w m. Radziejów, ul. Odjezdna - droga nr 266 Ciechocinek - Sompolno Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SST będących częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information