Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 256 w km 7+400 w m. Strzelce Dolne

Order Newsletter: 1 Position: 152730 (oferta nr 1366947)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-06-10

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 256 w km 7+400 w m. Strzelce Dolne

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 1) Zapewnienie przepływu wody w rowie na czas remontu, 2) Wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych, 3) Roboty rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy, 4) Rozbiórka starego przepustu, 5) Wykonanie wykopów, 6) Wbudowanie przepustu rurowego, 7) Wykonanie zasypki rury przepustu, 8) Wykonanie podbudowy i konstrukcji nawierzchni jezdni, 9) Umocnienie dna rowu oraz skarp na wlocie i wylocie oraz pobocza gruntowego, 10) Wykonanie ławy oporowej od strony wlotu i wylotu, 11) Bagrowanie dna rowu na wlocie i wylocie z profilowaniem skarpy, 12) Ustawienie stalowych barier ochronnych, 13) Rekultywacja terenu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452211113

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 2 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30