Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych II, RDW Tuchola w 2011 r.

Order Newsletter: 1 Position: 149035 (oferta nr 1349870)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-05-26

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych II, RDW Tuchola w 2011 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje: a) utrzymanie czystości, higieny i estetyki: - pomieszczenia biurowe i świetlica: 215m² - sanitariaty, szatnie, kotłownia (olej opałowy): 93m² - ciągów komunikacyjnych: 52 m² b) powierzchnia mycia okien: 37m² c) powierzchnia sprzątania z podziałem na rodzaj posadzek: - panele podłogowe 77m² - wykładzina dywanowa 65m² - wykładzina PCV 51m² - kafelki 147m² - posadzka malowana (farba olejna) 20m² Zakres wykonywania czynności: a) codziennie: - zamiatanie, mycie płytek podłogowych, schodów, paneli podłogowych - odkurzanie wykładzin i czyszczenie nowo powstałych zabrudzeń (plam) - opróżnienie koszy na śmieci i niszczarek, wymiana jednorazowych worków plastykowych oraz wynoszenie śmieci w wyznaczone miejsce - wycieranie mebli, szaf, biurek na mokro i sucho z użyciem odpowiednich środków - wycieranie parapetów - usuwanie widocznych śladów dotyku na drzwiach, ścianach i szafach - oczyszczenie umywalek wewnątrz i z zewnątrz - czyszczenie muszli i pisuarów włącznie z płytkami ceramicznymi w strefie rozprysku - przetarcie luster - kontrola, a w razie potrzeby wymiana papieru toaletowego, ręczników papierowych, napełnienie pojemników z mydłem - opróżnianie i czyszczenie kubłów higienicznych - wycieranie aparatów telefonicznych b) jeden raz w tygodniu: - gruntowne mycie wszystkich drzwi - wycieranie grzejników na mokro - wycieranie na mokro z użyciem środków czyszczących płytek ściennych w toaletach - wycieranie poręczy - odkurzanie tapicerki meblowej c) jeden raz w miesiącu: - wycieranie kontaktów i wyłączników światła - odkurzanie grzejników d) jeden raz na kwartał: - mycie okien łącznie z ramami i ościeżnicami - gruntowne doczyszczanie podłóg wraz z impregnacją - czyszczenie żaluzji pionowych - mycie lamp i kloszy e) Jeden raz 1/2 roku: - gruntowne czyszczenie wykładzin dywanowych - gruntowne czyszczenie tapicerki meblowej Dodatkowe informacje: Pora sprzątania w godzinach od 14ºº - 22ºº Całkowita powierzchnia drzwi do mycia to 98 m² Całkowita powierzchnia żaluzji pionowych to 50 m² Łączna ilość grzejników to 22 szt. Łączna ilość zatrudnionych pracowników to 15 osób Obicia krzeseł, foteli - tapicerowane tekstylne (standardowe) Wykonawca do wykonania zamówienia powinien wykorzystać własny sprzęt (odkurzacz, wiadra, ścierki, mopy, szczotki, miotły itp.) Zaopatrzenie w środki czystości: Zamawiający dostarczy środki czystości. Ustalenia porządkowe: a) po zakończeniu pracy okna należy zamknąć, urządzenia elektryczne wyłączyć a krany zakręcić b) zabranie się wprowadzania do pomieszczeń osób obcych i członków rodziny c) zabrania się wynoszenia na zewnątrz budynku sprzętu należącego do zamawiającego d) należy bezzwłocznie powiadomić zamawiającego o zauważonych przypadkach noszących znamiona kradzieży oraz sytuacjach mogących spowodować pożar lub zalanie wodą itp. e) osoby sprzątające ponoszą odpowiedzialność za sprzęt i pomieszczenia znajdujące się w budynku na okres swojej pracy f) wszystkie prace objęte zamówieniem muszą być wykonywane zgodnie z przepisami BHP i p.poż sprzątanie powinno odbywać się w taki sposób aby nie powodowało zniszczenia mebli, ościeżnic drzwi, obić bądź zabrudzeń ścian

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909192004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.zdw- bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30