Opracowanie koncepcji na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda w miejscowości Jabłonowo Zamek, budowa miejsc parkingowych z punktem do kontroli pojazdów wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Order Newsletter: 1 Position: 147237 (oferta nr 1348043)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-05-25

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie koncepcji na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda w miejscowości Jabłonowo Zamek, budowa miejsc parkingowych z punktem do kontroli pojazdów wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda, w miejscowości Jabłonowo Zamek, poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę miejsc parkingowych z punktem do kontroli pojazdów, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Na w/w odcinku drogi występuje ruch o natężeniu SDR 2632 pojazdy/dobę. Przedmiotowy odcinek jest w pełni dostępny z przyległego terenu poprzez zjazdy, które zapewniają obsługę otaczających terenów. Celem zadania jest stworzenie warunków umożliwiających poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej obszarów przyległych do drogi wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pałacowo - parkowego Jabłonowo Zamek. Proponowana lokalizacja zadania podyktowana jest szczególnie niekorzystną geometrią drogi ( dwa łuki poziome o promieniu ok. 50 m położone na dużym spadku drogi) brakiem normatywnych poboczy oraz przyległych do drogi miejsc parkingowych w obszarze miejsc kultu religijnego oraz zespołu parkowo - zamkowego. Brak bezpiecznych miejsc postojowych powoduje zatrzymywanie się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie drogi na poboczach lub miejscach do tego nie przygotowanych. Projekt obejmowałby: - budowę parkingu dla samochodów osobowych ( 30 miejsc), na terenie zespołu pałacowo - parkowego, wraz z drogą dojazdową dł. około 300m, - budowa parkingu dla samochodów ciężarowych oraz autobusów (15 miejsc ), wyposażonego w niezbędne urządzenia obsługi podróżnych, na przyległych do drogi 543 terenach rolnych, - punktu do wykonywania kontroli pojazdów z miejscem do ważenia pojazdów, na przyległych do drogi 543 terenach rolnych, - uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji. Utwardzenie miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej o konstrukcji pozwalające przenoszenie obciążeń dla autobusów i samochodów osobowych. Dla całości zadania należy zaprojektować oświetlenie i odwodnienie. Ponadto przewiduje się wyposażenie parkingów w obiekty służące obsłudze podróżnych (szalety, telefon itp.) Zadanie położone jest w strefie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, będącego miejscem kultem religijnego błogosławionej Marii Karłowskiej. Realizacja powyższego zadania będzie wymagała zajęcia gruntów obcych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie wymagane

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30