Świadczenie usługi asystenta rodziny

Order Newsletter: 1 Position: 67595 (oferta nr 134299)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-03-31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi asystenta rodziny

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Świadczenie usługi asystenta rodziny. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach projektu Pora na aktywność. 2. Usługa asystenta rodziny prowadzona będzie w celu zdobycia przez rodzinę lub rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. W tym celu asystent rodziny: 1) prowadzi trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, 2) prowadzi trening budżetowy, 3) prowadzi trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie, obejmujący edukację i trening w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci, 4) udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi oraz prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci motywowanie do pogłębiania wiedzy o członkach rodziny, w szczególności o dzieciach i aktywnego uczestnictwa w różnych sferach życia członków rodziny, 5) wspiera aktywności społeczną rodzin, Usługa będzie świadczona w okresie od dnia 01.03.2014r.-15.06.2015r

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 853120009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information