Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego administrowanych przez RDW Inowrocław

Order Newsletter: 1 Position: 121580 (oferta nr 1341441)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-05-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego administrowanych przez RDW Inowrocław

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres robót obejmuje dla zadań: 1. droga woj. nr 249 Czarnowo - Solec Kuj. odc. Solec Kuj. - dr. krajowa nr 10 od km 4+370 do km 5+090, 2. droga woj. nr 400 Więcławice - Latkowo odc. Więcławice - Latkowo od km 0+000 do km 1+147, 3. droga woj. nr 284 St. Kol. Złotniki Kuj. - droga krajowa nr 25 odc. od km 0+003 do km 1+195, 4. droga woj. nr 399 Liszkowo - Żelechlin odc. Liszkowo - Żelechlin do km 0+003 do 1+492 - frezowanie nawierzchni - grubość do 4 cm, - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wyfrezowanych odcinków nawierzchni, - wyrównanie mieszanką mineralno - asfaltową wyfrezowanych odcinków, - wyrównanie lokalnie zaniżonych poboczy i zjazdów materiałem uzyskanym z frezowania, - ścięcie zawyżonych poboczy wraz z wywozem materiału na odkład, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej przed powierzchniowym utrwaleniem, - pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1 - 70 ML i grysami bazaltowymi o frakcji od 4.0 mm do 6,3 mm, - odtworzenie oznakowania poziomego,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information