Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek

Order Newsletter: 1 Position: 103194 (oferta nr 1326602)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-05-06

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres robót obejmuje dla zadań: 1. droga woj. nr 265 Brześć Kuj. - Gostynin. odc. Baruchowo - Patrowo od 31+485 od km 34+027, dł. 2,542 km 2. droga woj. nr 270 Brześc Kuj. - Koło odc. Izbica Kuj. - granica województwa, od km 24+310 do km 25+921 oraz od 26+071 do km 26+642, łączna dł 2,182 km. 3. droga woj. nr 557 Rypin - Lipno odc. Charszewo - Chrostkowo km od18+900 do 23+200 , dł. 4,3 km 4. droga woj. nr 558 Lipno - Dyblin odc. Wielgie - Główczyn km od 15+170 do 20+762, dł 5,592 km - mechaniczne ścięcie i uzupełnienie poboczy, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej przed powierzchniowym utrwaleniem, - pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1 - 70 ML i grysami bazaltowymi o frakcji 5 - 8 mm, - odtworzenie oznakowania poziomego, - frezowanie nawierzchni

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 10 000,00 pln

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30