Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne administrowanej przez RDW Żołędowo

Order Newsletter: 1 Position: 85904 (oferta nr 1313076)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-04-20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne administrowanej przez RDW Żołędowo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: droga woj. nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne. odc. Bożenkowo. - Maksymilianowo od km 22+180 do 27+380 dł. 5,200km - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, - skropienie emulsją warstw bitumicznych, - nakładki z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 4 cm, - profilowanie mieszanką mineralno - bitumiczną o gr. 4-5 cm, - podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1 - 70 ML i grysami bazaltowymi o frakcji od 4.0 mm do 6,3 mm oraz 2,0 - 4,0 mm - odtworzenie oznakowania poziomego,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zapewni wadium w wysokości: 10 000,00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: ZDW.N4.361-17/2011

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30