Świadczenie usług w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włocławku w 2011 roku

Order Newsletter: 1 Position: 81056 (oferta nr 1309358)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-04-18

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włocławku w 2011 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy świadczenia usług w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek. Zamówienie obejmuje następujące usługi : wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy, frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 20cm poniżej poziomu pobocza, oczyszczenie terenu po wycince drzew, zakup pozyskanego drewna przez Wykonawcę od Zamawiającego w cenie określonej w kosztorysie ofertowym wynikającej z szacowania drewna dokonanego przez brakarza, sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki, oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Zamówienie podzielano na 2 części: Część nr 1 obejmuje następujący zakres: 117 szt. drzew do wycinki w tym z frezowaniem 12 szt przy nastepujących drogach wojewódzkich: dr.nr 266 Ciechocinek-Sompolno- szt.15 ,dr.nr 267 Ujma D.-Piotrków Kuj.-szt.10. dr.nr 301 Lubanie - Osięciny -szt.25,dr.nr 265 Brześć Kuj-Gostynin -szt.20 , dr.nr 268 Brzezie -Brześć Kuj. szt.10, dr. nr 269 Szczerkowo -Kowal - 6 szt,dr. 270 Brześć Kuj-Koło -szt.31. Ilość drewna pozyskania wg szacunku brakarza dla części nr 1: 181,40 m3. Część nr 2 obejmuje następujący zakres : 121 szr drzew do wycinki w tym z frezowaniem 9 szt, przy następujących drogach wojewódzkich: dr. nr 539 Blinno - Ligowo-Tłuchowo szt.1 , dr.nr 541 Sierpc-Tłuchowo-Dobrzyń szt.48, dr.nr 557 Rypin- Lipno szt.36, dr.nr 558 Lipno-Dyblin szt.8, dr. 559 Lipno-Brudzeń -Płock szt.18 dr. 562 Szpetal G.-Dobrzyń-Płock szt.12. Ilość drewna do pozyskania wg szacunku brakarza dla części nr 2 : 278,17 m 3.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information