Remont nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na odcinkach przełomowych - RDW Tuchola

Order Newsletter: 1 Position: 117813 (oferta nr 1309071)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-04-18

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na odcinkach przełomowych - RDW Tuchola

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych na następujących drogach wojewódzkich: I. Przełomy średnie Technologia: Rozebranie nawierzchni grubości do 8 cm i ponowne ułożenie 1. Droga wojewódzka Nr 189 km 40+170÷40+182 str. P = 12,0 mb x 0,70 m = 8,4 m2 km 40+298÷40+300 str. P = 3,0 mb x 1,50 m = 4,5 m2 km 44+050÷44+070 str. L = 20,0 mb x 2,50 m = 50,0 m2 km 44+330÷44+390 = 60,0 mb x 4,00 m = 240,0 m2 km 44+420÷44+470 = 50,0 mb x 5,00 m = 250,0 m2 km 44+830÷44+870 = 40,0 mb x 5,00 m = 200,0 m2 km 46+420÷46+438 = 18,0 mb x 4,00 m = 72,0 m2 km 46+475÷46+505 = 30,0 mb x 2,50 m = 75,0 m2 km 46+720÷46+725 = 5,0 mb x 5,00 m = 25,0 m2 km 48+300÷48+310 = 10,0 mb x 5,00 m = 50,0 m2 km 48+414÷48+443 = 29,0 mb x 5,00 m = 145,0 m2 Razem = 1119,9 m2 2. Droga wojewódzka Nr 237 km 42+600÷42+649 str. L = 49,0 mb x 2,00 m = 98,0 m2 km 42+670÷42+707 str. L = 37,0 mb x 2,00 m = 74,0 m2 km 42+763÷42+840 str. L = 77,0 mb x 2,00 m = 154,0 m2 km 42+800÷42+843 str. P = 43,0 mb x 2,00 m = 86,0 m2 km 42+932÷42+967 str. P = 35,0 mb x 2,00 m = 70,0 m2 km 43+308÷43+335 str. L = 27,0 mb x 2,00 m = 54,0 m2 Razem = 536,0 m2 3. Droga wojewódzka Nr 242 km 5+043 ÷ 5+057 = 14,0 mb x 0,80 m = 11,2 m2 km 5+140 ÷ 5+196 = 56,0 mb x 1,00 m = 56,0 m2 km 5+210 ÷ 5+215 = 5,0 mb x 1,50 m = 7,5 m2 km 5+217 ÷ 5+243 = 26,0 mb x 1,20 m = 31,2 m2 km 5+300 ÷ 5+336 = 6,0 mb x 1,00 m = 6,0 m2 Razem = 111,9 m2 4. Droga wojewódzka Nr 243 Km 5+300÷ 5+320 = 20,0 mb x 2,00 m = 40,0 m2 km 13+670÷13+700 = 30,0 mb x 1,50 m = 45,0 m2 km 20+290÷20+305 = 15,0 mb x 2,00 m = 30,0 m2 km 20+310÷20+350 = 40,0 mb x 2,00 m = 80,0 m2 km 20+380÷20+400 = 20,0 mb x 2,00 m = 40,0 m2 Razem = 235,0 m2 Razem przełomy średnie = 2002,8 m2 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SST będących częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 21 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30