Usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg - RDW Żołędowo w 2011r.

Order Newsletter: 1 Position: 94523 (oferta nr 1284070)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-03-24

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg - RDW Żołędowo w 2011r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg - RDW Żołędowo w 2011r. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g. warsztatowych wynosi 300), 2.2. Wykonanie przeglądów w siedzibie Zamawiającego, a wykonanie napraw u Wykonawcy ZUD ( np. ZUK Świecie, PUM Nowe) bądź w warsztacie Wykonawcy, 2.3. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji sprzętu do wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i usuwania awarii: - Solarka SCHMIDT ECOS - 1 szt., - Piaskarka P-1 - 3 szt., - Pług PO- 64 - 4 szt., - Pług OZW 32 - 4 szt., - Pług POD-5 (sercowy) - 1 szt., - Pług wirnikowy PWF-2500 - 1 szt. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi min. 3 miesiące, a na nowo wbudowane części 12 miesięcy - dokonując oświadczenia w szczegółowej specyfikacji kosztów. 7. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany na wyłącznie fabrycznie nowe części zużytych (uszkodzonych) i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. ! istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia sprzętu przewidzianego do naprawy w roku 2011.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information