Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego administrowanych przez RDW Toruń

Order Newsletter: 1 Position: 53888 (oferta nr 1283902)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-03-24

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego administrowanych przez RDW Toruń

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. droga woj. nr 499 Ostaszewo - Mirakowo odc. Morczyny - Mirakowo od km 4+844 do km 7+321 dł łącznej 2,477 km. 2. droga woj. nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno odc. Unisław - Grzybno, od km 17+530 do km 21+220, 3. droga woj. nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice w m. Dobrzejewice od km 20+275 do 21+228 dł 0,953 - ścięcie zawyżonych poboczy na długości wykonanego utrwalenia (dot. dr nr 499, 551,569), - usunięcie krzewów z pasa drogowego (dot. dr nr 499, 569), - usunięcie odrostów przy drzewach (dot. dr. nr 499, 569), - frezowanie nawierzchni - grubość do 4 cm (dot. dr. nr 569), - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą na gorąco gr. 4 cm (dot. dr nr 499, 551,569), - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (dot. dr nr 499, 551,569), - wyrównanie mieszanką mineralno - asfaltową (dot. dr nr 569), - pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową K1 - 70 ML i grysami bazaltowymi o frakcji od 4.0 mm do 6,3 mm (dot. dr nr 499, 551,569), - odtworzenie oznakowania poziomego (dot. dr nr 569, 551),

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zapewni wadium w wysokości: 10 000,00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: ZDW.N4.361-12/2011

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30