Usługi wycinania drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław

Order Newsletter: 1 Position: 90387 (oferta nr 1280045)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-03-21

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi wycinania drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy usług wycinania drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław Zamówienie obejmuje: - wycinkę drzew na głębokość 20 cm poniżej poziomu pobocza - wywóz dłużyc i gałęzi poza pas drogowy, - oczyszczenie terenu po wycince drzew - wycena rzeczoznawcy wartości pozyskanego drewna - zakup pozyskanego drewna od Zamawiającego zgodnie z wyceną rzeczoznawcy - sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki - oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu Do wycinki wyznaczono następujące ilości drzew na drogach: 147 szt. drzew do wycięcia na drogach : Nr 251 Damasławek - Inowrocław - 6 szt. Nr 254 Brzoza - Wylatowo - 37 szt. Nr 255 Pakość - Strzelno - 16 szt. Nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo - 34 szt. Nr 400 Latkowo - Więcławiece -3 szt. Nr 266 Ciechocinek - Sompolno - 10 szt. Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia- 20 szt. Nr 394 Przyłubie - Solec Kujawski - droga Nr 397 - 16 szt. Nr 397 Droga nr 394 (Otorowo) - Droga nr 10 (Makowiska) - 3 szt. Nr 299 stacja kolejowa Gniewkowo - droga Nr 15 - 2 szt. Ilość drzew może ulec zmniejszeniu. Wykonawca zobowiązany jest zakupić od zamawiającego drewno pozyskane z wycinki. Szacunkowa wielkość pozyskanego drewna: 169,10 m3 dłużyc i 94,58 mp gałęzi Wyceny rzeczywistej wielkości i wartości pozyskanego drewna dokona Wykonawca, na własny koszt, po wykonaniu usługi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information