usługa w zakresie transportu drogowego materiałów w RDW Wąbrzeźno w 2011r.

Order Newsletter: 1 Position: 48982 (oferta nr 1279220)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-03-20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: usługa w zakresie transportu drogowego materiałów w RDW Wąbrzeźno w 2011r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres usług obejmuje: Przewóz tłucznia, ziemi, destruktu na odl. od 10-220km samochodem o ład.12-20Mg Przewóz mieszanki piasku z solą do m-ści Rogóźno ,Białkowo na odl. do 100km samochodem o ład 12-20Mg Przewóz materiałów masowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w sytuacjach interwencyjnych i awaryjnych. Przewóz materiałów ,drobnego sprzętu kołowym ciągnikiem z przyczepą przy pracach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg Wykonanie robót ziemnych w sytuacjach awaryjnych i interwencyjnych. Planowana ilość godzin i km pracy środków transportowych i jednostek sprzętowych określona została w kosztorysie ofertowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601120006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30