Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 55 + 031 w m. Golub Dobrzyń

Order Newsletter: 1 Position: 86939 (oferta nr 1277147)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-03-17

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 55 + 031 w m. Golub Dobrzyń

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu. Obiekt jest konstrukcją stalową jednoprzęsłową. Długość ustroju nośnego - 38,46m Całkowita szerokość obiektu - 16,20 m Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 1) Prace rozbiórkowe (nawierzchnia z izolacją, konstrukcja chodników i krawężników, balustrad) 2) Wymiana łożysk 3) Wykonanie odwodnienia mostu 4) Ułożenie nowej izolacji, ustawienie krawężników mostowych 5) Wykonanie kap chodnikowych oraz nawierzchni jezdni 6) Wykonanie dylatacji 7) Osadzenie balustrad oraz barier sprężystych 8) Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych i betonowych 9) Naprawa schodów skarpowych oraz murów oporowych Szczegółowo przedmiot zamówienia został opasany w dokumentacji projektowej Prace będą prowadzone metodą połówkową zgodnie z przyjętymi etapami organizacji ruchu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452211113

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30