Świadczenie usług w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włocławku w 2011 roku.

Order Newsletter: 1 Position: 82585 (oferta nr 1272965)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-03-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włocławku w 2011 roku.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy świadczenia usług w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek. Zamówienie obejmuje następujące usługi: - wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy,- frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 20cm poniżej poziomu pobocza, - oczyszczenie terenu po wycince drzew, - zakup pozyskanego drewna przez Wykonawcę od Zamawiającego w cenie określonej w kosztorysie ofertowym wynikającej z szacowania drewna dokonanego przez brakarza, - sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki , -oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Zamówienie podzielono na 2 części : Część nr 1 obejmuje następujący zakres : 117 szt. drzew do wycinki w tym z frezowaniem 12 szt. przy następujących drogach wojewódzkich : dr. nr 266 Ciechocinek -Sompolno - szt. 15, dr. nr 267 Ujm D.- Piotrków Kujawski - szt.10 , dr nr. 301 Lubanie - Osięciny- szt.25 dr. nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin - szt.20 , dr.nr 268 Brzezie- Brześć Kujawski szt. 10 , dr. nr269 Szczerkowo - Kowal - szt 6, dr. nr 270 Brześć Kujawski - Koło - szt. 31. Ilość drewna do pozyskania wg szacunku brakarza dla części nr 1: 181,40 m3. Część nr 2 obejmuje nastepujący zakres : : 121 szt. drzew do wycinki w tym z frezowaniem 9 szt, przy nastepujących drogach wojewódzkich : dr.nr 539 Blinno- Ligowo-Tłuchowo szt.1 , dr. nr 541 Sierpc-Tłuchowo-Dobrzyń szt 48 , dr.nr 557 Rypin - Lipno szt.36, dr. nr 558 Lipno- Dyblin szt.8 , dr. nr559 Lipno-Brudzeń - Płock szt. 18 dr. nr 562 Szpetal G.-Dobrzyń-Płock szt.12. Ilość drewna do pozyskania wg szacunku brakarza dla części nr 2 : 278,17m3.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie wymaga się

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: WWW.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30