Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i sprzętu będących w posiadaniu RDW w Toruniu w 2011 r.

Order Newsletter: 1 Position: 63689 (oferta nr 1256393)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-02-24

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i sprzętu będących w posiadaniu RDW w Toruniu w 2011 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: - naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji pojazdów bądź podobnego sprzętu (orientacyjna, planowana ilość r-godz. warsztatowych wynosi ok. 100), - termin napraw bieżących /awaryjnych/ nie może przekroczyć 3 dni, - wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi min. 3 miesiące 3.3 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujące czynności : a/wszelkie naprawy typu mechanicznego środków transportowych i sprzętowych b/wszelkie naprawy typu instalacji elektrycznej środków transportowych i sprzętowych c/komputerowa diagnostyka systemów elektrycznych pojazdów i diagnostyka silnika i układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy i sprawność środków transportowych, d/blacharstwo i lakiernictwo samochodów, e/naprawy awaryjne 3.4. W związku z powyższym prosimy o podanie ceny jednej roboczogodziny naprawy środków transportowych , która będzie obejmowała koszty robocizny naprawy środków transportowych w zależności od typu: - naprawy samochodu osobowego marki Daewoo - Tico - 1 szt.. - naprawy samochodu osobowego marki Daewoo - Lanos - 1 szt. - naprawy samochodu osobowego marki Dacia -Logan - 1 szt. - naprawy samochodów marki Daewoo -Lublin 3 - 2 szt. - naprawa sam. ciężarowego marki CITROEN -JUMPEL (wywrotka) - 1szt. - naprawa przyczepy sygnalizacyjnej Wiola - 2szt. - naprawa przyczepy specjalnej Rębak typu Skorpion - 1 szt. Istnieje możliwość zwiększenie lub zmniejszenie środków transportowych lub sprzętowych przewidzianych do napraw w 2011 r. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych , oferta winna obejmować cały zakres usług wynikających z niniejszego zamówienia . 3.6 Powyższe naprawy będą zlecane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu oddzielnymi zleceniami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia każdorazowo po dokonanej naprawie szczegółowego rozliczenia czasu pracy według obowiązujących Katalogów Norm Pracy. Wartość zamówienia uwzględnia tylko koszty roboczogodziny za usługę warsztatową. Ceny materiałów (części zamiennych) niezbędnych do naprawy rozliczane będą na podstawie faktycznych kosztów zakupu oddzielną fakturą.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 60