Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno - asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25kg lub 30 kg o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich

Order Newsletter: 1 Position: 18446 (oferta nr 1240958)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-02-08

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno - asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25kg lub 30 kg o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy dostawy wraz z rozładunkiem masy mineralno - asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25kg lub 30 kg o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich. Miejsce dostaw masy mineralno - asfaltowej (bitumicznej) na zimno dla poszczególnych Rejonów, w ilościach maksymalnych dla: - RDW Inowrocław ul. Budowlanych 40, w ilości 20 Mg i baza Mogilno, ul. M. Konopnickiej 20, w ilości 60 Mg - RDW Toruń ul. Polna 103, w ilości 85 Mg, - RDW Tuchola ul. Przemysłowa 4, w ilości 50 Mg i Szubin ul. Dworcowa 5, w ilości 10 Mg - RDW Wąbrzeźno ul. 1 maja 61, w ilości 70 Mg, i baza w Brodnicy, w ilości 30 Mg - RDW Włocławek ul Mielęcińska 13, w ilości 120 Mg i baza w Rumiankowie k/Lipna, w ilości 60 Mg, - RDW Żołdowo, ul Pałacowa 16 , w ilości 60 Mg Masa bitumiczna na zimno winna spełniać następujące wymagania : a)frakcja od 0- 8mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami z przeznaczeniem na warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej, b) możliwość wykonania masą remontów cząstkowych dróg kategorii G i Z obciążonych ruchem KR-3 w okresie wiosenno - jesiennym i zimowym przy temp. powietrza od -20 0 do + 30 0 C, możliwość rozkładania i zagęszczania masy w wybojach, c)czas składowania w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych masy mineralno- asfaltowej bez utraty właściwości fizyczno chemicznych powinien wynosić - 12 m-cy, Zamawiający przewiduje zakup masy sukcesywnie w ciągu trwania umowy w miarę zapotrzebowania RDW. Jednorazowe zamówienie masy z dostawą do Rejonu nie będzie mniejsze niż - 2 Mg, jakość każdej dostawy musi być udokumentowana stosownym dokumentem (deklaracją zgodności z AT, tp.) Do transportu należy użyć samochód skrzyniowy umożliwiający rozładunek ręczny lub użycie wózka widłowego lub innego urządzenia mechanicznego z zachowaniem szczególnie przepisów b.h.p. Koszt transportu i rozładunku ponosi Wykonawca, i należy te koszty wliczyć w cenę oferty. Worki które ulegną uszkodzeniu przy rozładunku nie będą przyjęte i zostaną zwrócone Wykonawcy. Na opakowaniach lub etykiecie wyrobu producent powinien umieścić następujące dane : nazwa i adres producenta, data produkcji , nr partii , ilość wyrobu w opakowaniu , warunki magazynowania oraz zgodnie z Atestem Higienicznym PZH na opakowaniu lub etykiecie należy umieścić zalecenia dotyczące ostrożności wg karty bezpieczeństwa producenta wyrobu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 441137002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information