Usługi w zakresie konserwacji instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów w RDW Żołędowo na 2011r

Order Newsletter: 1 Position: 43119 (oferta nr 1240358)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-02-07

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie konserwacji instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów w RDW Żołędowo na 2011r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów w RDW Żołędowo na 2011r. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: -droga wojewódzka nr 240 relacji Chojnice - Tuchola - Świecie, sygnalizacja świetlna w miejscowości: 2.1. Polski Konopat, w km. 62+944 - 1 szt., w km. 62+950 - 1 szt., latarnie sygnalizacyjne pulsujące 1 x 200 ze sterownikiem ZS-1.1 Sygnały Rybnik; 2.2. Terespol, w km. 65+358, znak D6 (przejście dla pieszych) podświetlony z komorami pulsującymi, nad jezdnią. 3. Zakres obowiązków Wykonawcy: 3. 1. Zapewnienie właściwego utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej - wymiana osłon i soczewek w sygnalizatorach w przypadku wadliwego działania, 3.2. Dbanie o estetykę urządzeń sygnalizacji świetlnej poprzez: mycie sygnalizatorów - soczewek sygnalizacyjnych, masztów i wysięgników (raz na kwartał), 3.3. Systematyczne wykonywanie przeglądów urządzeń sygnalizacji świetlnej obejmujące: a) szafkę sterowniczą oraz złącze kablowe (ZK) (przynajmniej raz w miesiącu), z czego Wykonawca sporządzi protokół i przekaże go Zamawiającemu wraz z fakturą, b) pomiary izolacji kabli i ochrona przed pożarem, zgodnie z Instrukcją Obsługi (raz w roku), z czego Wykonawca sporządzi protokół i przekaże go Zamawiającemu wraz z fakturą, 3.4. Likwidowanie uszkodzeń sieciowych lub sterowniczych, powodujących wyłączenie sygnalizacji świetlnej (nie później niż 6 godz. od powiadomienia przez Zamawiającego), 3.5. Zapewnienie fachowej obsługi zaopatrzonej w środki transportu i odpowiedni sprzęt.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 502320000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information