Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu - RDW Żołędowo w 2011r. z podziałem na 3 części

Order Newsletter: 1 Position: 36675 (oferta nr 1236059)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-02-01

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu - RDW Żołędowo w 2011r. z podziałem na 3 części

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu - RDW Żołędowo w 2011r. z podziałem na 3 części. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia dla: 2.1. części nr 1 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu: -obsługa techniczna OT - 1 (planowana ilość napraw ok. 12 razy), -obsługa techniczna OT - 2 + wymiana oleju (planowana ilość napraw ok. 12 razy) wg zakresu czynności instrukcji danego pojazdu lub sprzętu, -naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji pojazdów bądź podobnego sprzętu (orientacyjna, planowana ilość r-g. warsztatowych wynosi 150), Pojazdy i sprzęt przewidziany do napraw warsztatowych: -Polonez Caro+ o numerze rejestracyjnym BCS 3329, -Daewoo Tico o numerze rejestracyjnym CBY F003, -Intrall Lublin 3 Mi o numerze rejestracyjnym CBY 39SH, -Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CB 9654G, -Przyczepa ciągnika o numerze rejestracyjnym CBY R152, -Przyczepa samochodowa o numerze rejestracyjnym CBY R004, -Rozdrabniarka do gałęzi Skorpion o numerze rejestracyjnym CBY R150, -Ładowacz Cyklop, -Ciągnika Farmtrac 70 o numerze rejestracyjnym CBY N509. 2.2. części nr 2 - usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg: - naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g. warsztatowych wynosi 300), - Wykonanie przeglądów w siedzibie Zamawiającego, a wykonanie napraw u Wykonawcy ZUD ( np. ZUK Świecie, PUM Nowe) bądź w warsztacie Wykonawcy, - Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji sprzętu do wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i usuwania awarii: - Solarka SCHMIDT ECOS - 1 szt., - Piaskarka P-1 - 3 szt., - Pług PO- 64 - 4 szt., - Pług OZW 32 - 4 szt., - Pług POD-5 (sercowy) - 1 szt., - Pług wirnikowy PWF-2500 - 1 szt., 3.3. części nr 3 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu - naprawa sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 50), Sprzęt przewidziany do konserwacji i usuwania awarii: - Kosy spalinowe FS 200-2szt., FS 350-1szt., FS 450-2 szt., - Kosiarka AL-KO 47 - 1 szt., - Podkrzesywarka HT-75 - 2 szt., - Piły spalinowe MS 361-2 szt., MS 250-1szt., MS 261-1 szt., MS 440-1szt., - Zagęszczarka CF 1 - 1 szt., - Zagęszczarka VP 1340 R - 1 szt., - Agregat prądotwórczy F7001 - 1 szt., - Świder glebowy BT 360 - 1 szt., - Piła do cięcia asfaltu TS-400 - 1szt., - Dmuchawo-opryskiwacz SR-420 - 1 szt. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi min. 3 miesiące, a na nowo wbudowane części 12 miesięcy - dokonując oświadczenia w szczegółowej specyfikacji kosztów. 7. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany na wyłącznie fabrycznie nowe części zużytych (uszkodzonych) i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. 8. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji pojazdów i innego sprzętu do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego danego pojazdu lub sprzętu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu lub sprzętu do miejsca wykonania naprawy lub konserwacji na własny koszt i niebezpieczeństwo oraz wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia odbioru pojazdu lub sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a następnie dostarczenia pojazdu lub sprzętu na własny koszt i niebezpieczeństwo na miejsca wskazane przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od momentu wykonania naprawy lub konserwacji - dotyczy części nr 1 i 3. ! istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków transportu lub sprzętu przewidzianych do naprawy w roku 2011.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30