Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych - Rejonach Dróg Wojewódzkich w roku 2013

Order Newsletter: 1 Position: 532610 (oferta nr 1208584)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-12-31

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych - Rejonach Dróg Wojewódzkich w roku 2013

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych - Rejonach Dróg Wojewódzkich w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień z podziałem na siedem zadań: ZADANIE 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu ul. Budowlana 40, 88 - 100 Inowrocław m. Radziejów, m. Solec Kujawski ZADANIE 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113, 87-100 Toruń ZADANIE 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola ZADANIE 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno oraz w m. Brodnica ZADANIE 5 Rejon Dróg we Włocławku ul. Chopina 1, 87 - 800 Włocławek ZADANIE 6 Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15, 86 - 031 Osielsko ZADANIE 7 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Zadanie 1 obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Inowrocław, ul. Budowlana 40 Lokal zapewnia Zamawiający RDW Inowrocław, wymagana minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Maksymalna liczba godzin dyżurów: soboty, niedziele - 1 134 godz. święta - 243 godz. - obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Radziejów, Solec Kujawski Lokal zapewnia Wykonawca, minimalna liczba dyżurnych 1 osoba dla każdej lokalizacji Maksymalna liczba godzin dyżurów średnio 4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku i 4 godz. dziennie w soboty, niedziele i święta od poniedziałku do piątku - 800 godz. Sobota, niedziela - 336 godz. święta - 72 godz. Dyżurny musi mieć dostęp do telefonu komórkowego i stacjonarnego Zadanie 2 obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Toruń, ul. Polna 113 oraz obsługa sprzętu 1 szt. UNIMOGU Lokal wraz ze sprzętem zapewnia Zamawiający RDW Toru, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Maksymalna liczba godzin dyżurów: soboty, niedziele - 1 470 godz. święta - 315 godz. Zadanie 3 obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Tuchola, ul. Przemysłowa 4 oraz obsługa sprzętu 1 szt. UNIMOGU Lokal wraz ze sprzętem zapewnia ZamawiającyRDW Tuchola, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Maksymalna liczba godzin dyżurów: soboty, niedziele - 1 470 godz. święta - 315 godz. Zadanie 4 obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Wąbrzeźno , ul. 1 Maja 61 oraz obsługa sprzętu 1 szt. UNIMOGU Lokal wraz ze sprzętem zapewnia Zamawiający RDW Wąbrzeźno, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Maksymalna liczba godzin dyżurów: soboty, niedziele - 1 470 godz. święta - 315 godz. obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Brodnica , ul. Wczasowa 46 Lokal zapewnia Wykonawca, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Maksymalna liczba godzin dyżurów: soboty, niedziele - 1 008 godz. święta - 216 godz. Dyżurny musi mieć dostęp do telefonu komórkowego i stacjonarnego Zadanie 5 obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego dróg w m. Włocławek , ul. Chopina 1 oraz obsługa sprzętu 1 szt. UNIMOGU Lokal wraz ze sprzętem zapewnia Zamawiający RDW Włocławek, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Maksymalna liczba godzin dyżurów: soboty, niedziele - 1 470 godz. święta - 315 godz. Zadanie 6 obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Żołędowo, ul. Pałacowa 15 oraz obsługa sprzętu 2 szt. UNIMOGU Lokal wraz ze sprzętem zapewnia Zamawiający RDW Żołędowo, minimalna liczba dyżurnych 6 osoby Maksymalna liczba godzin dyżurów: soboty, niedziele - 1 638 godz. święta - 351 godz. Zadanie 7 obsługa punktu informacyjno - dyspozycyjnego w m. Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 Lokal zapewnia Zamawiający ZDW Bydgoszcz, minimalna liczba dyżurnych 4 osoby Maksymalna liczba godzin dyżurów: soboty, niedziele - 1 1008 godz. święta - 216 godz. Zakres usługi obejmuje pełnienie dyżurów zimowych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) oraz w pozostałe dni tygodnia 4 godziny dziennie (dotyczy dyżurów w m. Solec Kujawski, m. Radziejów). W ramach pełnionych dyżurów wykonywane przez Wykonawcę będą w szczególności następujące czynności: - kierowanie w razie konieczności sprzętu do pracy, - monitorowanie pracy sprzętu Wykonawcy, - prowadzenie ewidencji pracy sprzętu, - dokonywanie wyjazdów kontrolnych na polecenie osoby upoważnionej do kierowania i koordynowania prac, - informowanie dyżurnego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o zaistniałych warunkach na drogach oraz podjętych decyzjach, - praca na sprzęcie UNIMOG, - wysyłanie za pośrednictwem dyżurnego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy meldunków zgodnie z Instrukcją Utrzymania Dróg załącznik nr 1 ust. 3 pkt b) o zimowym utrzymaniu dróg do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, - obsługa oraz wykorzystanie programów ZIMA oraz GPS Monitor i Rejestr. Wymagana jest znajomość obsługi tych programów przez osoby za pomocą których Wykonawca pełni dyżury. Obowiązki DYŻURNYCH wyznaczonych do pełnienia dyżuru zimowego utrzymania: - kierowania akcją zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu, - umiejętność pracy na sprzęcie UNIMOG, - znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania dróg, - znajomość zasady prowadzenia i kierowania akcją zimowego utrzymania dróg, - znajomość obsługi komputera w zakresie łączności internetowej oraz programów wspomagających Zima i GPS Monitor oraz Rejestr. Czas prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg według załączonej instrukcji o zimowym utrzymaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia oraz ustalenia innych niż wskazano wyżej godzin pełnienia dyżuru, w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ` użyte jest pojęcie święta, należy przez to rozumieć dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z Ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18.01.1951 Dz. U. nr 4 poz 28 z późniejszymi zmianami/ oraz dzień 24 grudzień 2012 i 31 grudzień 2012.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 716300003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information