Ochrona mienia, dozorowanie i monitoring obiektów będących na wyposażeniu RDW Żołędowo w 2013 roku

Order Newsletter: 1 Position: 273945 (oferta nr 1208118)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-12-31

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ochrona mienia, dozorowanie i monitoring obiektów będących na wyposażeniu RDW Żołędowo w 2013 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia, dozorowanie i monitoring obiektów będących na wyposażeniu RDW Żołędowo. 2. Zamówienie obejmuje następujące usługi: 2.1. Ochrona przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem z zewnątrz oraz włamaniem lub zniszczeniem, uszkodzeniem chronionego mienia. PRZEZ WŁAMANIE ROZUMIE SIĘ BEZPRAWNE WTARGNIĘCIE DO STRZEŻONEGO, ZAMKNIĘTEGO OBIEKTU LUB TERENU Z ZEWNĄTRZ Z POKONANIEM JAKIEJKOLWIEK PRZESZKODY ZABEZPIECZAJĄCEJ TEN OBIEKT LUB TEREN. 2.2. Ochrona przed wtargnięciem i przebywaniem osób nieupoważnionych na terenie ochranianego obiektu i terenu. 2.3. W przypadkach zmierzających do uniknięcia szkody u zdarzeń losowych np.: pożaru, zalania, uderzenia pioruna itp., podejmowanie działań bądź ograniczenia jej rozmiarów. 2.4. Wyposażenie pracowników ochrony w jednakowy, jednoznacznie określający funkcję ubiór. 2.5. Montaż, na koszt własny anteny i urządzenia nadawczo - radiowego, umożliwiającego łączność ze stacją monitoringu. W przypadku załączenia się systemu alarmowego, wykonawca winien zapewnić dojazd w czasie nie dłuższym niż 15 minut patrolu samochodowego. 2.6. Raz na kwartał Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i przeglądu centrali i urządzeń jej towarzyszących, w tym również urządzeń Zamawiającego, z czego Wykonawca sporządzi protokół i przekaże go Zamawiającemu. 2.7. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenie, w którym strażnik będzie pełnił służbę. 3. Charakter obiektów: 3.1. lokalizacja - Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko; 3.2. Opis obiektu - budynki parterowe, murowane (biurowiec + portiernia = 308 m2; garaże = 223 m2; magazyny = 40 m2); Ogrodzenie placu materiałów masowych wykonane jest z elementów prefabrykowanych; ogrodzenie placu, na którym znajdują się budynki wykonane jest częściowo z elementów prefabrykowanych oraz paneli ogrodzeniowych; 3.3. Zamawiający pracuje w systemie pracy od 7 00 do 15 00 i jest jednostką administracji samorządowej. 4. Aktualny stan ochrony: 4.1. Dozorowanie w godzinach poza godzinami pracy Zamawiającego. 4.2. System monitoringu za pomocą systemu alarmowego włączonego do stacji monitoringu obecnego wykonawcy. 4.3. Patrolowanie obiektów

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797110001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information