Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów dla RDW Tuchola w 2013r

Order Newsletter: 1 Position: 266211 (oferta nr 1194698)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-12-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów dla RDW Tuchola w 2013r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów dla RDW Tuchola w 2013r. 2. Zamówienie obejmuje konserwację publicznych sygnalizacji świetlnych, znak interaktywny z solarem w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola: a) droga wojewódzka nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota, sygnalizacja świetlna w miejscowości Białe Błota, w km 5+150 wzbudzane sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa, strona prawa i w km 5+576 pulsacyjne sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa nad jezdnią, strona prawa nad jezdnią b) droga wojewódzka nr 240 Tuchola - Świecie, sygnalizacja świetlna w miejscowości Tuchola, w km 26+430 wzbudzane sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa, strona prawa c) droga wojewódzka nr 237 Tuchola - Mąkowarsko, znak interaktywny z solarem w miejscowości Kamienica, w km 38+950 znak na wysepce 3. Zakres obowiązków wykonawcy: - zapewnienie właściwego działania sygnalizacji - wymiana bezpieczników, przegląd szafki sterowniczej - dbałość o estetykę i dobrą widoczność urządzeń sygnalizacyjnych - mycie szklanych osłon, masztów i wysięgników sygnalizatorów - likwidowanie uszkodzeń sieciowych lub sterowniczych, powodujących wyłączanie sygnalizacji świetlnej (nie później niż 6 godz. od powiadomienia przez Zamawiającego) - do każdej faktury Wykonawca dołączy wykaz zrealizowanych czynności z danego miesiąca rozliczeniowego. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 502320000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30