Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Tuchola w 2013r

Order Newsletter: 1 Position: 266209 (oferta nr 1194697)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-12-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Tuchola w 2013r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia są Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Tuchola w 2013r. 2.Zamówienie obejmuje: a) utrzymanie czystości, higieny i estetyki: - pomieszczenia biurowe i świetlica: 215m² - sanitariaty, szatnie, kotłownia (olej opałowy): 93m² - ciągów komunikacyjnych: 52 m² b) powierzchnia mycia okien: 37m² c) powierzchnia sprzątania z podziałem na rodzaj posadzek: - panele podłogowe 77m² - wykładzina dywanowa 65m² - wykładzina PCV 51m² - kafelki 147m² - posadzka malowana (farba olejna) 20m² 3. Zakres wykonywania czynności: a) codziennie: - zamiatanie, mycie płytek podłogowych, schodów, paneli podłogowych - odkurzanie wykładzin i czyszczenie nowo powstałych zabrudzeń (plam) - opróżnienie koszy na śmieci i niszczarek, wymiana jednorazowych worków plastykowych oraz wynoszenie śmieci w wyznaczone miejsce - wycieranie mebli, szaf, biurek na mokro i sucho z użyciem odpowiednich środków - wycieranie parapetów - usuwanie widocznych śladów dotyku na drzwiach, ścianach i szafach - oczyszczenie umywalek wewnątrz i z zewnątrz - czyszczenie muszli i pisuarów włącznie z płytkami ceramicznymi w strefie rozprysku - przetarcie luster - kontrola, a w razie potrzeby wymiana papieru toaletowego, ręczników papierowych, napełnienie pojemników z mydłem - opróżnianie i czyszczenie kubłów higienicznych - wycieranie aparatów telefonicznych b) jeden raz w tygodniu: - gruntowne mycie wszystkich drzwi - wycieranie grzejników na mokro - wycieranie na mokro z użyciem środków czyszczących płytek ściennych w toaletach - wycieranie poręczy - odkurzanie tapicerki meblowej c) jeden raz w miesiącu: - wycieranie kontaktów i wyłączników światła - odkurzanie grzejników d) jeden raz na kwartał: - mycie okien łącznie z ramami i ościeżnicami - gruntowne doczyszczanie podłóg wraz z impregnacją - czyszczenie żaluzji pionowych - mycie lamp i kloszy e) Jeden raz w roku: - gruntowne czyszczenie wykładzin dywanowych - gruntowne czyszczenie tapicerki meblowej 4. Dodatkowe informacje: Sprzątanie pomieszczeń powinno odbywać się w dni robocze po godzinach pracy tj. od godz. 15ºº Całkowita powierzchnia drzwi do mycia to 98 m² Całkowita powierzchnia żaluzji pionowych to 50 m² Łączna ilość grzejników to 22 szt. Łączna ilość zatrudnionych pracowników to 15 osób Obicia krzeseł, foteli - tapicerowane tekstylne (standardowe) Wykonawca do wykonania zamówienia powinien wykorzystać własny sprzęt (odkurzacz, wiadra, ścierki, mopy, szczotki, miotły itp.) 5. Środki czystości niezbędne do wykonania zamówienia zapewni Zamawiający. 6. Zabrania się wprowadzania na teren budynku Zamawiającego osób trzecich. 7. Zabrania się wynoszenia na zewnątrz budynku sprzętu należącego do Zamawiającego. 8.Osoba sprzątająca ponosi odpowiedzialność za sprzęt i pomieszczenia w czasie wykonywania swoich obowiązków. 9. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywana usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. UWAGA: PO ZAKOŃCZENIU PRACY OKNA NALEŻY ZAMKNĄĆ, URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIE WYŁĄCZYĆ A KRANY ZAKRĘCIĆ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesieni wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30