Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2012

Order Newsletter: 1 Position: 264205 (oferta nr 1190831)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-12-13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2012

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich nr 237, 240 i 241 masą na gorąco: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki - 3.100 m2, 2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm - 3.100 m2, 3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej za kolejny 1 cm - 800 m2, 4. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni - 3.100 m2, 5. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie - 11 Mg

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information