Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g, powyżej 50 g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i za

Order Newsletter: 1 Position: 498846 (oferta nr 1185304)

Client
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
State
pomorskie
Address
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 30
Phone
058 3462611, 3011226
Fax
058 3462611
E-Mail
skogdansk@skogdansk.pl
Created
2012-12-10

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 30 80-824 Gdańsk pomorskie tel. 058 3462611, 3011226 fax. 058 3462611 REGON 19048233600000

I.2) Type of contracting: Inny: Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g, powyżej 50 g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i za

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g, powyżej 50 g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowymi zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów. Zamawiający wymaga wykonania usługi w standardzie właściwym dla powszechnej usługi pocztowej, gdyż przedmiotem niniejszego zamówienia jest doręczanie przesyłek o charakterze sądowym, w których skuteczność doręczenia, rygory związane z prawidłowym awizowaniem mają doniosłe znaczenie procesowe. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g (gabaryt A i B), powyżej 50g (gabaryt A i B), przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zamawiającego w tym przesyłek doręczanych na zasadach określonych w: 1) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) - regulujący tryb doręczenia pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym , 2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz.749 z późn. zm.)- regulujący tryb doręczania pism nadawanych w trybie ordynacji podatkowej. 2. Zakres zamówienia: 2.1 Świadczenie następujących powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g (gabaryt A i B) oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zamawiającego: 1) Przesyłki listowe do 50 g (gabaryt A i B) w obrocie krajowym: a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B, b) Rejestrowana polecona - ekonomiczna - Gabaryt A i B, c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru - ekonomiczna - Gabaryt A i B, 2) Przesyłki listowe do 50 g w obrocie zagranicznym (obszar Europy): a) Nierejestrowana ekonomiczna, b) Rejestrowana polecona - ekonomiczna, c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru - ekonomiczna, 3) Przesyłki listowe do 50g w obrocie zagranicznym (obszar poza Europą): a)Nierejestrowana ekonomiczna, b)Rejestrowana polecona-ekonomiczna, c)Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna, 4) Zwroty nieodebranych przesyłek: a) Nierejestrowana ekonomiczna, b) Rejestrowana polecona - ekonomiczna, c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru - ekonomiczna, 2.2. Świadczenie następujących powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g, przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zamawiającego: 1) Przesyłki listowe ponad 50 g do 100 g w obrocie krajowym : a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna - Gabaryt A i B c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt A i B 2) Przesyłki listowe ponad 100 g do 350 g w obrocie krajowym: a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna - Gabaryt A i B c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt A i B 3) Przesyłki listowe ponad 350 g do 500 g w obrocie krajowym: a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna - Gabaryt A i B c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt A i B 4) Przesyłki listowe ponad 500 g do 1 000 g w obrocie krajowym: a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna - Gabaryt A i B c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt A i B 5) Przesyłki listowe ponad 1 000 g do 2 000 g w obrocie krajowym: a) Nierejestrowana ekonomiczna - Gabaryt A i B b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna - Gabaryt A i B c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna - Gabaryt A i B 6) Paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (ekonomiczne polecone): a) do 1 kg - Gabaryt A i B b) ponad 1 kg do 2 kg - Gabaryt A i B c) ponad 2 kg do 5 kg - Gabaryt A i B d) ponad 5 kg do 10 kg - Gabaryt A i B 7) Zwroty nieodebranych przesyłek nierejestrowanych: a) Ekonomiczna o wadze ponad 50 g do 100 g b) Ekonomiczna o wadze ponad 100 g do 350 g c) Ekonomiczna o wadze ponad 350 g do 500g d) Ekonomiczna o wadze ponad 500 g do 1 000g e) Ekonomiczna o wadze ponad 1 000 g do 2 000g 8) Zwroty nieodebranych przesyłek poleconych: a) Ekonomiczna o wadze ponad 50 g do 100 g b) Ekonomiczna o wadze ponad 100 g do 350 g c) Ekonomiczna o wadze ponad 350 g do 500 g d) Ekonomiczna o wadze ponad 500 g do 1 000 g e) Ekonomiczna o wadze ponad 1 000 g do 2 000 g 9) Zwroty nieodebranych przesyłek- z potwierdzeniem odbioru: a) Ekonomiczna o wadze ponad 50 g do 100 g b) Ekonomiczna o wadze ponad 100 g do 350 g c) Ekonomiczna o wadze ponad 350 g do 500 g d) Ekonomiczna o wadze ponad 500g do 1 000 g e) Ekonomiczna o wadze ponad 1000 g do 2 000 g 10) Przesyłki listowe ponad 50 g do 100 g w obrocie zagranicznym obszar Europy: a) Nierejestrowana ekonomiczna b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna 11) Przesyłki listowe ponad 100 g do 350 g w obrocie zagranicznym obszar Europy: a) Nierejestrowana ekonomiczna b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna 12) Przesyłki listowe ponad 350 g do 500 g w obrocie zagranicznym obszar Europy: a) Nierejestrowana ekonomiczna b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna 13) Przesyłki listowe ponad 500 g do 1 000 g w obrocie zagranicznym obszar Europy: a) Nierejestrowana ekonomiczna b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna 14) Przesyłki listowe ponad 1 000 g do 2 000 g w obrocie zagranicznym obszar Europy: a) Nierejestrowana ekonomiczna b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna 15) Przesyłki listowe ponad 50 g do 100 g w obrocie zagranicznym obszar poza Europą: a) Nierejestrowana ekonomiczna b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna 16) Przesyłki listowe ponad 100 g do 350 g w obrocie zagranicznym obszar poza Europą: a) Nierejestrowana ekonomiczna b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna 17) Przesyłki listowe ponad 350 g do 500 g w obrocie zagranicznym obszar poza Europą: a) Nierejestrowana ekonomiczna b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna 18) Przesyłki listowe ponad 500 g do 1 000g w obrocie zagranicznym obszar poza Europą: a) Nierejestrowana ekonomiczna b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna 19) Przesyłki listowe ponad 1 000 g do 2 000 g w obrocie zagranicznym obszar poza Europą: a) Nierejestrowana ekonomiczna b) Rejestrowana polecona-ekonomiczna c) Rejestrowana polecona z potwierdzeniem odbioru-ekonomiczna 20) Przesyłka kurierska miejska na dziś (w obrocie krajowym): a) do 0,5 kg b) Ponad 0,5 kg do 1 kg c) Ponad 1 kg do 5 kg d) Ponad 5 kg do 10 kg e) Ponad 10 kg do 15 kg 21) Przesyłka kurierska na jutro-standardowa (w obrocie krajowym): a) do 0,5 kg b) Ponad 0,5 kg do 1 kg c) Ponad 1 kg do 5kg d) Ponad 5 kg do 10 kg 3. Zamawiający informuje : 3.1. Przez powszechne usługi pocztowe należy rozumieć, zgodnie z art. 3 pkt. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), usługi polegające na: 1) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: a) przesyłek listowych do 2 000 g, w tym przesyłek poleconych i przesyłek z zadeklarowaną wartością, b) paczek pocztowych do 10 000 g, w tym z zadeklarowaną wartością, c) przesyłek dla ociemniałych, 2) doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do 20 000 g, 3) realizowaniu przekazów pocztowych - świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób jednolity w porównywalnych warunkach i po przystępnych cenach, z zachowaniem wymaganej prawem jakości oraz przyjmowania i doręczania przesyłek w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy w załączniku nr 5 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 641100000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 12 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.sko.gdansk.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30