Budowa jednej zatoki autobusowej w miejscowości Wieszki droga wojewódzka nr 246 km 3+940 ÷ 4+048 i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Studzienki droga wojewódzka nr 241 km 78+547 ÷ 78+777

Order Newsletter: 1 Position: 252875 (oferta nr 1170783)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-11-29

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa jednej zatoki autobusowej w miejscowości Wieszki droga wojewódzka nr 246 km 3+940 ÷ 4+048 i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Studzienki droga wojewódzka nr 241 km 78+547 ÷ 78+777

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie swym zakresem obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni, - wykonanie oznakowania poziomego, - ułożenie elementów betonowych, - humusowanie, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały, które nadają się do powtórnego wbudowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru są własnością Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452300008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information