Zakup wraz dostawą soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Bydgoszczy na lata 2012-2013

Order Newsletter: 1 Position: 460114 (oferta nr 1157934)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-11-20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup wraz dostawą soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Bydgoszczy na lata 2012-2013

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakup wraz dostawą soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Bydgoszczy na lata 2012-2013 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę soli do zimowego utrzymania dróg o symbolu DR sól zwykła w ilości łącznej nie więcej niż 2 778 Mg, spełniającej warunki określone w załączonej SST, o zawartości chlorku sodu co najmniej 90%. Ilości przyjęte są szacunkowe i uzależnione od warunków pogodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacja z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w wytycznych dostaw soli w SST załącznik Nr 6 do SIWZ oraz załączniku Nr 5 do SIWZ (Przewidywane zapotrzebowanie na sól drogową w okresie 2012-2013) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczanej partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnej jednostce - na koszt Wykonawcy. Dostawy soli muszą być realizowane przez Wykonawcę do składowisk soli wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, do dostarczenia do wskazanego składowiska określonej ilości soli, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania (fax, telefon) zamówienia na dostawę. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego (Rejon ZDW) o przygotowaniu dostawy (fax, telefon) z 1-dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349271002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information