Sprawienie pogrzebów osób zmarłych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art.36 pkt 2 f ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zamówienie uzupełniające

Order Newsletter: 1 Position: 459826 (oferta nr 1157790)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-11-20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprawienie pogrzebów osób zmarłych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art.36 pkt 2 f ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zamówienie uzupełniające

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje: 1. Zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym: 1) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, 2) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca zgonu lub z miejsca przechowywania na cmentarz, 3) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą żałobników, 4) dostarczenie krzyża, tabliczki z informacją o zmarłym, klepsydr, 5) dostarczenie worka foliowego w przypadkach wymaganych przepisami sanitarnymi, 6) dokonanie opłaty za korzystanie z chłodni, 7) w przypadku dochowań do istniejących grobów Wykonawca dokona rozbiórki istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, Wykonawca dokona otwarcia oraz zamknięcia grobowca; 2. Uwzględnianie uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi. 3. Prowadzenie ewidencji grobów osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków, 4. Załatwianie w imieniu Zamawiającego formalności związanych ze zorganizowaniem pogrzebu oraz dokonywanie opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z zastrzeżeniem ust. 6. 5. Zawiadomienie Zamawiającego o zgłoszeniu przez Zakład Medycyny Sądowej CM UJ osoby zmarłej do pochowania celem ustalenia miejsca, terminu i warunków zorganizowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu przez właściwą miejscowo gminę zmarłego. 6. W przypadku opłat cmentarnych wnoszonych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, Zamawiający będzie dokonywał osobiście płatności za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz za wykonane usługi grabarskie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 983710004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information