Przebudowa parkingu na drodze wojewódzkiej nr 241km 70+710 w miejscowości Nakło

Order Newsletter: 1 Position: 239421 (oferta nr 1147731)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-11-13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa parkingu na drodze wojewódzkiej nr 241km 70+710 w miejscowości Nakło

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Nazwa zamówienia: Przebudowa parkingu na drodze wojewódzkiej nr 241km 70+710 w miejscowości Nakło postępowanie przeprowadzane jest w związku z zawarciem porozumienia w sprawie ustalenie zasad wspólnego wykonania i finansowania inwestycji pod nazwą Remont placu przy ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią - parkingu na drodze wojewódzkiej nr 241km 70+710 w miejscowości Nakło pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy a Gminą Nakło nad Notecią. Inwestycja wykonywana jest na dwóch działkach - działce nr 1306 3 stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią, oraz na działce nr 943 1 stanowiącej drogę wojewódzką będącą w zarządzie ZDW. Zamówienie swym zakresem obejmuje: - wykonanie rozbiórki nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w opisie technicznym (dalej dokumentacja techniczna). Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały, które nadają się do powtórnego wbudowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru są własnością Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia - skróconych projektach wykonawczych. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information