Usługa wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2012r.

Order Newsletter: 1 Position: 237015 (oferta nr 1143885)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-11-09

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2012r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie obejmuje: - wycinkę drzew przydrożnych z wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy, - frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głęb. 20 cm poniżej istniejącego poziomu nawierzchni drogi, - oczyszczenie terenu po wycince drzew i frezowaniu pni, - zakup pozyskanego drewna przez Wykonawcę od Zamawiającego w cenie określonej z szacowania drewna dokonanego przez brakarza, - oznakowanie terenu wycinki zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 2. Zakres usług: - planowana ilość drzew do wycinki z frezowaniem pni: 98 szt. droga nr 189 km 40+700 1 szt. droga nr 241 od km 15+080 do km 23+830 19 szt. droga nr 241 od km 48+820 do km 59+215 3 szt. droga nr 241 km 85+407 1 szt. droga nr 242 od km 0+502 do km 7+210 13 szt. droga nr 243 od km 1+730 do km 24+150 57 szt. droga nr 246 km 1+102 1 szt. droga nr 246 od km 16+085 do km 16+170 3 szt. - planowana ilość pni do frezowania: 150 szt. frezowaniem pni o średnicy do 99 cm 85 szt. frezowaniem pni o średnicy powyżej 100 cm 65 szt. Ilość drewna do pozyskania wg szacunku wynosi: 91,73 m³ 3. Zamawiający zaleca Wykonawcy składającym ofertę dokonania oględzin w terenie drzew przewidzianych do wycięcia zgodnie z wykazem.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30