Świadczenie usługi dostępu do Internetu w lokalach MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 437230 (oferta nr 1141565)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-11-07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w lokalach MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu w następujących lokalach Zamawiającego: ul. Rzeźnicza 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, ul. Jerzmanowskiego 37, os. Teatralne 24, zgodnie z poniższymi parametrami: 1) Download 4 Mbit/s, upload 1,5 Mbit/s, 2) Stały adres IP w podsieci o masce 248-bitowej, 3) Czas na usunięcie awarii nie może być dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia. Strony ustalają, że w przypadku, gdyby postanowienia umowy były sprzeczne z Regulaminem, o którym mowa powyżej stosuje się postanowienia zawarte w umowie. Do czasu trwania awarii i czasu uruchomienia usługi nie wlicza się zdarzeń o znamionach siły wyższej, czyli zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia, zaistniałych przed, jak i po uruchomieniu usługi, którym Strony nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności: działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania władz państwowych, w tym o charakterze indywidualnym. 2. Postanowienia dodatkowe: 1) Wykonawca świadczy usługę z zachowaniem wskaźników jakości i dostępności usługi określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca gwarantuje dostępność łącza nie niższą niż 95% w skali miesiąca, 2) Wykonawca udostępnia obsługę serwisową od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-17:00 oraz w soboty w godz. 9:00-13:00, 3) Wykonawca gwarantuje, że wszystkie przerwy techniczne dokonywane w celach serwisowych będą się odbywać w godzinach nocnych (od godz. 22 do godz. 5). 4) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zarządcy budynku, na wykonanie instalacji teletechnicznej. Wykonawca spełni również warunki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr: 520/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielania zgody na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych w tym: telefonicznych, telewizji kablowej, internetowej itp. w nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia zasad odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości pod sieci teletechniczne. Zgoda zarządcy budynku ma zostać dostarczona Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług, 3. Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji, utrzymania, naprawy i wymiany urządzeń, o których mowa w ust. 4, w lokalizacjach wskazanych w ust. 1. 4. W ramach umowy Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne urządzenia potrzebne do skonfigurowania połączeń nieodpłatnie. 5. Zamawiający wymaga, aby każde urządzenie po stronie Zamawiającego posiadało interfejs LAN (Ethernet 10-100 BaseT). 6. Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy. 7. Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). 8. Wykonawca musi posiadać centrum obsługi klienta i centrum zarządzania siecią z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 724000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information