Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dotyczących projektów: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 BYDGOSZCZ - BIAŁE BŁOTA 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 BŁĄDZIM - ŚWIECIE m. Gródek 3. Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich 4.

Order Newsletter: 1 Position: 434022 (oferta nr 1139367)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-11-06

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dotyczących projektów: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 BYDGOSZCZ - BIAŁE BŁOTA 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 BŁĄDZIM - ŚWIECIE m. Gródek 3. Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich 4.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie swym zakresem obejmuje: a) dla części I wykonanie, dostawa oraz montaż we wskazane przez Zamawiającego miejsce: - tablic informacyjnych 1500cm X 2000cm - tablic pamiątkowych 1500cm X 2000cm b) dla części II wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:: - kolorowych folderów A4, papier kredowy (20-24 stron/jeden folder) - długopisów z nadrukiem logo projektu - notesów z logiem projektu 3.3. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013r. w zakresie infrastruktury drogowej. Zgodnie z powyższym Wykonawca zobligowany jest do przygotowania wskazanych materiałów zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla zadań realizowanych w ramach RPO-WKP. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji danych w zakresie treści tablic (zmiana dotycz wartości zadania na tablicach informacyjnych i pamiątkowych). Dane powinny być zmienione w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Wykonawcę przez Zamawiającego. Dopuszcza się aktualizację treści przez naklejenie nowych danych w kolorystyce zgodnej z wytycznymi oraz w sposób zapewniający trwałość przed warunkami atmosferycznymi. Dane mogą być zmienione raz w przypadku tablicy informacyjnej oraz dwukrotnie na tablicy pamiątkowej. 3.5. Przed wykonaniem oznakowania Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia pozycji układu graficznego, jak również nadruku i wszystkich innych form znakowania w formie mailowej z Wydziałem Inwestycji. 3.6. Wszystkie oferowane do dostawy produkty muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad i uszkodzeń, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w opisie zamówienia, a także muszą spełniać warunki określone dla bezpieczeństwa produktu w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U z 2003r nr 229, poz 2275 z póź. zmianami). 3.7. Szczegółowy opis materiałów promocyjnych z podziałem na dwie części: a) dla części I: Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje nowe tablice informacyjne i pamiątkowe w następujących lokalizacjach: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 BYDGOSZCZ - BIAŁE BŁOTA m. Białe Błota 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 223) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 BŁĄDZIM - ŚWIECIE m. Gródek m. Gródek 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 239) Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich - m. Papowo Toruńskie 1 szt. informacyjne, 1 szt. pamiątkowe, (droga 552) - m. Kcynia 1 szt. informacyjne, 1 szt. pamiątkowe, (droga 241) - m. Kościelec 1 szt. informacyjne, 1 szt. pamiątkowe, (droga 251) Drogowa Inicjatywa Samorządowa - m. Białkowo 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 534) - m. Grębocin 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 552) - m. Sulnowo 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 239) - m. Więcbork 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 241) - m. Wybudowanie Michałowo 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 544) - m. Kiełpin 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 237) - m. Warlubie 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 391) - m. Nasiegniewo 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 562) - m. Dźwierzno 2 szt. informacyjne, 2 szt. pamiątkowe, (droga 551) b) dla części II: 3.6. Foldery pamiątkowe, długopisy oraz notesy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 BYDGOSZCZ - BIAŁE BŁOTA - folder kolorowy: format A-4 zszyty na papierze kredowym, gramatura 250 g, druk dwustronny, sposób łączenia - oprawa zeszytowa zszyta na 2 zszywki, stron min. 20 - nakład 200 szt. - długopis: metalowy, mechanizm pstryk, z grawerowanym nadrukiem logo i tytuł projektu - 100 szt. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 BŁĄDZIM - ŚWIECIE m. Gródek - folder kolorowy: format A-4 zszyty na papierze kredowym, gramatura 250 g, druk dwustronny, sposób łączenia - oprawa zeszytowa zszyta na 2 zszywki, stron min. 20 - nakład 200 szt. - długopis: metalowy, mechanizm pstryk, z grawerowanym nadrukiem logo i tytuł projektu - 100 szt. Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich - folder kolorowy: format A-4 zszyty na papierze kredowym, gramatura 250 g, druk dwustronny, sposób łączenia - oprawa zeszytowa zszyta na 2 zszywki, stron min. 20 - nakład 200 szt. - długopis: metalowy, mechanizm pstryk, z grawerowanym nadrukiem logo i tytuł projektu - 100 szt. - notes: format A-5/50 kartek, brulion, liniatura kratka, sposób łączenia - klejony, sztywna okładka tekturowa w kolorze jednolitym (nie jaskrawym) z nadrukiem logo projektu i tytuł projektu - 100 szt. Drogowa Inicjatywa Samorządowa - folder kolorowy: format A-4 zszyty na papierze kredowym, stron min 24, nakład 200 szt. - długopis: metalowy lub drewniany, z nadrukiem logo projektu - 100 szt. Wymagania dotyczące jakości długopisów: - materiał, z którego będzie wykonany produkt powinien być bez żadnych odbarwień, rozdarć i uszczerbków, - znakowanie musi być trwałe i czytelne, - wszystkie części powinny być ze sobą połączone i do siebie pasować, - wszystkie długopisy muszą posiadać nowe wkłady w kolorze niebieskim. Pakowanie zbiorcze Na kartonie powinna znajdować się informacja dotycząca przedmiotu i liczby sztuk w kartonie. Wymagania dotyczące jakości notesu: - materiał, z którego będzie wykonany produkt powinien być bez żadnych odbarwień, rozdarć i uszczerbków, - znakowanie musi być trwałe i czytelne, - okładka jak również kartki notesu nie mogą być w żaden sposób zgięte lub nierówne, Pakowanie zbiorcze Na kartonie powinna znajdować się informacja dotycząca przedmiotu i liczby sztuk w kartonie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 392941000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information