Przeprowadzenie kursu kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność.

Order Newsletter: 1 Position: 228475 (oferta nr 1128649)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-10-26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie kursu kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kasjer fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania, 2. Program kursu: 1) przepisy związane z zawodem sprzedawcy, 2) towaroznawstwo handlowe, 3) dokumentacja handlowa i magazynowa, 4) rozliczenia i dokumentacja finansowa, 5) dokumentacja wymiany zagranicznej, 6) obsługa kas fiskalnych w praktyce, 7) komputerowy program do fakturowania. 3. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu 4. Ilość uczestników kierowanych przez Zamawiającego: 1) kurs kasjera - maksymalnie 7 5. Ilość godzin dydaktycznych kursu: 72, w tym minimum 80% zajęcia praktyczne (minimum 50% obsługa kasy fiskalnej i programów do fakturowania) 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursu, sprzęt, oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe. 2) osobne stanowisko pracy, wyposażone w komputer i kasę fiskalną, dla każdego beneficjenta 3) zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu 7. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje uczestników szkolenia oraz Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu. Wszelkie zmiany harmonogramu zajęć Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia na adres mailowy sp@mops.krakow.pl..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 800000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information