Wydłużenie pasa dla pojazdów skręcających w lewo na wlocie ul. Czwartaków w ciągu dr. woj. nr 560 w Brodnicy od km 1+038 do km 1+206 dł. 0,168 km

Order Newsletter: 1 Position: 414542 (oferta nr 1125662)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-10-24

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wydłużenie pasa dla pojazdów skręcających w lewo na wlocie ul. Czwartaków w ciągu dr. woj. nr 560 w Brodnicy od km 1+038 do km 1+206 dł. 0,168 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 1) roboty pomiarowe, 2) karczowanie pni, 3) rozbiórka elementów drogi, 4) wykonanie podbudów betonowych oraz z kruszywa łamanego, 5) ustawienie krawężników i obrzeży, 6) wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów, 7) mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy, 8) skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową, 9) wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej, 10) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, 11) wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 12) przestawienie ogrodzenia, 13) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 14) przebudowa linii kablowej NN ze słupem oświetleniowym. 15) przebudowa sieci telekomunikacyjnej 16) przebudowa urządzeń sieci kanalizacji wodociągowej oraz deszczowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30