Usługa w zakresie kontrolnych badań laboratoryjnych nawierzchni dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego

Order Newsletter: 1 Position: 225977 (oferta nr 1125145)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-10-24

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa w zakresie kontrolnych badań laboratoryjnych nawierzchni dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa w zakresie kontrolnych badań laboratoryjnych nawierzchni dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego Zadanie nr A. RDW Inowrocław droga wojewódzka nr 251 km 63+800 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 251 km 33+291 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 251 km 33+215 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 251 km 33+420 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 251 km 33+460 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 266 km 46+860 strona prawa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 266 km 52+230 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 254 km 16+565 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 254 km 17+933 strona prawa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 254 km 22+868 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa Zadanie nr B. RDW Toruń droga wojewódzka nr 554 Golub Dobrzyń ulica Katarzyńska km 17+510 lewy pas ( ul. jednokierunkowa dwupasmowa ) i km 17+600 prawy pas (odnowa) - 2 odwierty - po 2 warstwy droga wojewódzka nr 258 Osiek km 8+140 - strona lewa i km 10+500 strona prawa (powierzchniowe utrwalenie) - 2 odwierty - po 1 warstwie droga wojewódzka nr 551 km 34+970 strona prawa - Chełmża - ul. Chełmińska Mickiewicza (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 551 km 29+000 strona lewa - Kończewice (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 649 km 6+150 strona prawa - Kiełbasin (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 499 km 0+000 strona lewa - Ostaszewo (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 554 km 9+356 strona lewa - Napole (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 552 km 11+605 strona prawa - Papowo Toruńskie Grębocin (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa Zadanie nr C. RDW Tuchola droga wojewódzka nr 223 km 3+850 strona prawa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 246 km Szubin ulica Nakielska (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 241 km 91+000 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 241 km 90+850 do 91+150 (remont cząstkowy) - 2 odwierty - po 1 warstwie droga wojewódzka nr 237 km 40+200 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 240 km 38+700 (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 240 km 38+400 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 240 km 36+100 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 240 km 27+400 strona lewa (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 223 km 5+937 do km 6+160 ulica Szubińska, wykonanie dwóch odwiertów zgodnie z przekazanym planem syt.-wys. (zał. nr 9), wykonanie badań dla konstrukcji jezdni jak na przekroju normatywnym nr II-II (zał. nr 10): Zadanie nr D. RDW Wąbrzeźno droga wojewódzka nr 534 Golub-Dobrzyń, ulica Piłsudskiego (odnowa) - 2 odwierty - po 1 warstwie droga wojewódzka nr 544 km 6+600 do 12+000 (remont cząstkowy) - 4 próbki przekaże zamawiający droga wojewódzka nr 563 km 3+720 do km 4+320 (remont cząstkowy) - 2 próbki przekaże zamawiający drogi wojewódzkie (jesienne remonty cząstkowe dróg) - 2 próbki przekaże zamawiający Zadanie nr E. RDW Włocławek droga wojewódzka nr 266 km 6+400 Aleksandrów Kuj. - Badanie (remont cząstkowy) - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka km 0+820 do km 1+220 Lipno - ul Okrzei (odnowa) - 2 odwierty - po 2 warstwy droga wojewódzka nr 269 km 20+300 Chotel - 2 odwiert - po 2 warstwy droga wojewódzka nr 270 km 19+520 Skaszyn i km 26+000 Świętosłowice - 2 odwierty - po 1 warstwie droga wojewódzka nr 267 na przepuście w Palczewie - 1 odwiert - 1 warstwa droga wojewódzka nr 557 km 0+090 do km 0+439 nawierzchni w m. Rypin (odnowa) - 2 odwierty - po 2 warstwy Zadanie nr F. RDW Żołędowo droga wojewódzka nr 238 km 2+000 do6+000 (remont cząstkowy) - 2 odwierty - po 1 warstwie droga wojewódzka nr 240 km 55+000 do 65+500 (remont cząstkowy) - 2 odwierty - po 1 warstwie droga wojewódzka nr 244 km 30+500 do 33+500 (remont cząstkowy) - 2 odwierty - po 1 warstwie droga wojewódzka nr 377 km 1+700 do 3+100 (remont cząstkowy) - 2 odwierty - po 1 warstwie 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące usług w zakresie kontrolnych badań laboratoryjnych nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Bydgoszcz w 2012 Zakres dla zadania A, B, D, E, F: - wykonanie odwiertu - badanie - ekstrakcja mas bitumicznych - ustalenie grubości warstw/y - uzupełnienie miejsca po odwiercie Zakres dla zadania C: - wykonanie odwiertu - badanie - ekstrakcja mas bitumicznych - badanie - sczepność międzywarstwowa - badanie - materiałów wbudowanych a w tym podsypka piaskowa kruszywa na podbudowę grys do mas bitumicznych - badanie - nośność konstrukcji - ustalenie grubości każdej warstwy - uzupełnienie miejsca po odwiercie Obsługa laboratoryjna obejmuje wykonanie badań sprawdzających jakość i zgodność wykonanych robót z obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi dla prowadzonych i zakończonych robót, analizę i opis uzyskanych wyników badań. Pobranie próbek do badań nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od momentu otrzymania polecenia od Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo określi termin dostarczenia wyników badania uwzględniając czasochłonność i technologię wykonania badania. (Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni) Wszystkie badania objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami, instrukcjami technicznymi, wytycznymi technicznymi dotyczącymi poszczególnych robót przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. (Wyniki badań należy opracować w formie sprawozdania odnosząc się do ww. dokumentów wraz z wnioskami końcowymi)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 731110003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information