Przeprowadzenie kursu zawodowego: barman z obsługą kasy fiskalnej dla beneficjentów projektu Pora na aktywność.

Order Newsletter: 1 Position: 406636 (oferta nr 1119620)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-10-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie kursu zawodowego: barman z obsługą kasy fiskalnej dla beneficjentów projektu Pora na aktywność.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: . Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: barman z obsługą kasy fiskalnej dla beneficjentów projektu Pora na aktywność wg. następujących wytycznych: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje opłacenie wymaganych badań epidemiologicznych - przed rozpoczęciem kursu oraz przeprowadzenie kursu. 2) Program kursu: a) alkoholoznawstwo i miksologia, b) angielski gastronomiczny, c) funkcjonowanie i obsługa sprzętu barowego, d) podstawowe triki barmańskie (Working Flair), e) obsługa komputerowych systemów barowych i kasy fiskalnej, f) podstawy zarządzania barem, g) elementy pracy kelnerskiej, h) technika i psychologia sprzedaży, i) audyt i rozliczanie baru. 3) Ilość uczestników kierowanych przez Zamawiającego maksymalnie 4 osoby, w tym 3 osoby w trybie weekendowym i 1 osoba w trybie dziennym. 4) Ilość godzin dydaktycznych kursu: co najmniej 60, w tym minimum 50% zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych. 5) Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursu, niezbędny sprzęt i produkty, oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe, 2) zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu. 3. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje beneficjenta i Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu i otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający daty, godziny i miejsce zajęć, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Jeżeli Zamawiający zgłosi beneficjenta do uczestnictwa w kursie bez zachowania terminu 7-dniowego, Wykonawca przekaże harmonogram zajęć nie później niż do następnego dnia roboczego. Wszelkie zmiany tego harmonogramu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia na adres mailowy sp@mops.krakow.pl. 5. Zamawiający w wypadku gdy w kursie będą brały udział osoby niepełnoletnie przedstawi Wykonawcy oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w kursie. 6. Kurs odbywać się będzie w lokalu wykonawcy: Kraków, ul. Toruńska 5.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 800000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information