Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie m. Gródek od km 18+077,20 do km 19+750

Order Newsletter: 1 Position: 400538 (oferta nr 1115587)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-10-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie m. Gródek od km 18+077,20 do km 19+750

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie swym zakresem obejmuje: a) branżę drogową - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - odwodnienie korpusu drogowego - poszerzenie jezdni - podbudowę z kruszyw łamanych - warstwę profilową, warstwę wiążącą, warstwę ścieralną - oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa - elementy ulic - chodniki - ścieżki rowerowe - ścinanie i umocnienie poboczy i skarp b) branżę wod - kon - roboty ziemne - roboty w zakresie budowy rurociągów - wykonanie przecisków pod drogą - wykonanie studni rewizyjnych c) branżę elektryczną - demontaż linii nn i oświetlenia - budowę linii nn i oświetlenia - wywóz nadmiaru ziemi d) branżę teletechniczną - przebudowę sieci telekomunikacyjnych e) branżę zieleń - usunięcie drzew i krzewów - sadzenie nowych drzew - wykonanie trawników

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331206

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information