Przeprowadzenie kursu operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność - zamówienie uzupełniające

Order Newsletter: 1 Position: 396788 (oferta nr 1112802)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-10-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie kursu operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność - zamówienie uzupełniające

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Kurs ma na celu uzyskanie przez uczestników uprawnień do wykonywania zawodu operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, otrzymaniem świadectwa oraz wpisu do książki operatora maszyn roboczych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) przeprowadzenie niezbędnych badań psychologicznych i lekarskich przed rozpoczęciem kursu, b) przeprowadzenie kursu, obejmującego swym zakresem: teoretyczne przygotowanie do obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, BHP pracy operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, nauka obsługi urządzeń mające na celu przygotowanie uczestnika kursu do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, c) tematyka kursu: użytkowanie i eksploatacja zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, dokumentacja techniczna, BHP podczas obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, podstawy elektrotechniki, budowa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych (prowadzone ręcznie, ręcznie prowadzone nawrotne, samoprzesuwne, kroczące, podczepiane do maszyn), technologia robót, zajęcia praktyczne, w tym praca zagęszczarką/ubijakiem wibracyjnym w miejscach trudnodostępnych. d) opłacenie, skierowanie i przeprowadzenie egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, e) otrzymanie świadectwa i uzyskanie wpisu do książki operatora maszyn roboczych. 3. Ilość uczestników kierowanych przez Zamawiającego: maksymalnie 5 osób. 4. Ilość godzin dydaktycznych kursu: zajęcia teoretyczne nie mniej niż 34 godziny; zajęcia praktyczne co najmniej 10 godzin. 5. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, poprzedzającym egzamin państwowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information