Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla beneficjentów Programu Aktywności Lokalnej.

Order Newsletter: 1 Position: 216899 (oferta nr 1109658)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-10-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla beneficjentów Programu Aktywności Lokalnej.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla beneficjentów Programu Aktywności Lokalnej, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 15 beneficjentów. 2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.08.2012 r. 3. Szkolenie zostanie przeprowadzone w ciągu 2 dni w wymiarze łącznym 8 godzin dydaktycznych (45-minutowych). 4. Szkolenie odbędzie się w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę na terenie Krakowa. 5. Szkolenie zostanie przeprowadzone na sali wykładowej z wykorzystaniem: manekinów osoby dorosłej oraz dziecka, projektora multimedialnego, komputera, ekranu, prezentacji multimedialnych oraz filmów. 6. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładu, pokazów i ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 7. Wykonawca dostarczy do akceptacji szczegółowy program szkolenia w terminie do 3 dni od daty udzielenia zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest: 1) wydać wszystkim uczestnikom materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, sporządzone wg wzoru określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 nr 31 poz. 216), 2) zapewnić każdemu uczestnikowi serwis kawowy w postaci: drożdżówki, ciastek konferencyjnych (100 g.), kawy (250 ml), herbaty (250 ml), soków owocowych (250 ml), wody mineralnej (250 ml), cytryny oraz mleczka do kawy, 3) dostarczyć Zamawiającemu rejestr wydanych zaświadczeń wraz z protokołami z egzaminu, 4) dostarczyć Zamawiającemu dziennik szkoleń potwierdzający odbycie szkolenia ze szczegółowym programem. 9. Program szkolenia będzie zawierać następujące zagadnienia: 1) Psychologiczne aspekty udzielania pomocy 2) Łańcuch przeżycia 3) Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia 4) Prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia 5) Ocena stanu świadomości 6) Resuscytacja krążeniowo - oddechowa 7) Pozycja bezpieczna 8) Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia 9) Rany i krwotoki: a) tamowanie krwotoków, b) opatrunek uciskający i opaska uciskowa, c) ciało obce wbite w ranę, d) amputacje. 10) Złamania i zwichnięcia 11) Oparzenia termiczne i chemiczne: a) postępowanie, b) opatrunek hydrożelowy. 12) Porażenie prądem: a) elektrycznym, b) porażenie piorunem. 13) Stany internistyczne i zakrztuszenia: a) ból w klatce piersiowej - zawał serca, ból wieńcowy, b) duszność, c) astma, d) udar mózgu, e) napad drgawek - epilepsja, f) cukrzyca, g) hiper i hipotermia - nadmierne przegrzanie lub wychłodzenie organizmu, h) omdlenia i utrata przytomności, i) zakrztuszenie. 14) Zasady wzywania służb ratowniczych oraz składanie meldunku ratowniczego 15) Prawidłowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy 16) Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy 17) Ćwiczenia praktyczne z użyciem manekinów osoby dorosłej i dziecka, posługiwanie się automatycznym defibrylatorem. 10. Warunki płatności: Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia wraz z fakturą za usługę (wcześniejsze dostarczenie faktury niż pozostałych dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia nie rozpoczyna biegu terminu płatności za usługę). W przypadku, gdy beneficjent zrezygnuje z uczestnictwa w kursie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za zajęcia, które odbyły się do dnia poinformowania Wykonawcy o rezygnacji beneficjenta z uczestnictwa w kursie włącznie..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805620001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information