Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z realizacją projektu w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków

Order Newsletter: 1 Position: 391960 (oferta nr 1109320)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-10-10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z realizacją projektu w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: I część zamówienia CPV: 80.51.00.00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu problematyki uzależnienia od narkotyków, według poniższych wytycznych: 1. Program zajęć musi zawierać następujące zagadnienia: 1) zasoby rynku narkotykowego, 2) formy występowania oraz drogi wprowadzania narkotyków do organizmu, 3) postrzegalne objawy występujące po przyjęciu środków działających depresyjnie, pobudzająco oraz halucynogennych, 4) substancje psychoaktywne jako środki ułatwiające dokonanie przestępstw oraz substancje w organizmie uczestników ruchu drogowego, 5) interpretacja wyników ogólnie dostępnych testów do wykrywania środków odurzających i substancji psychotropowych, 6) prezentację substancji psychaktywnych dostępnych na rynku, 7) omówienie właściwości fizykochemicznych narkotyków, 8) pokaz testerów do wykrywania narkotyków w moczu i ślinie, 9) analiza wyników ww. testów. 2. Zajęcia przeznaczone są dla 70 uczestników. 3. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach warsztatowych, po ok. 35 osób. Wykłady odbędą się w jednej grupie. 4. Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (45-minutowych) dla każdej grupy warsztatowej. Wykłady zostaną przeprowadzone w wymiarze 3 godzin dydaktycznych (45-minutowych). 5. Zajęcia odbędą się w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę na terenie Dzielnicy I Miasta Krakowa. 6. Wykonawca zobowiązany jest: 1) wydać wszystkim uczestnikom materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie zajęć zawierające imię i nazwisko uczestnika, zakres tematyczny zajęć oraz liczbę godzin przeprowadzonych zajęć. 2) zapewnić każdemu uczestnikowi serwis kawowy w postaci: ciastek konferencyjnych (150g), kawy (250 ml), soków owocowych (250 ml), wody mineralnej (250 ml) cukier oraz mleczko do kawy, 3) dostarczyć Zamawiającemu rejestr wydanych zaświadczeń, 4) dostarczyć Zamawiającemu dziennik szkoleń potwierdzający odbycie szkolenia ze szczegółowym programem. 7. Termin realizacji szkolenia: listopad 2012 roku. 8. Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. specjalistą ds. terapii uzależnień lub lekarzem posiadającym specjalizację z zakresu toksykologii klinicznej. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu problematyki uzależnienia od narkotyków w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin w okresie trzech lat przed złożeniem oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. II część zamówienia CPV: 80.51.00.00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat grup stosujących psychomanipulację, według poniższych wytycznych: 1. Program zajęć musi zawierać następujące zagadnienia: 1) zdefiniowanie pojęcia sekta w różnych ujęciach: socjologicznym, religioznawczym i językowym; 2) czym jest psychomanipulacja? 3) grupy stosujące psychomanipulację - skala zjawiska, przyczyny; 4) rodzaje grup działających na terenie Polski, stosujących psychomanipulację; 5) sposoby werbowania i metody działania grup stosujących psychomanipulację; 6) przyczyny i konsekwencje wiązania się z grupami stosującymi psychomanipulację; 7) specyfika, metody działania ww. grup 8) społeczne zagrożenia wieku szkolnego 9) praktyczne rady dla wychowawców 2. W zajęciach weźmie udział 70 uczestników. 3. Zajęcia przeprowadzone będą w formie wykładowej, odbędą się w dwóch grupach, po ok. 35 osób. 4. Zajęcia przeprowadzone zostaną w wymiarze 2,5 godziny dydaktycznej (45-minutowej) dla każdej z grup. 5. Zajęcia zostaną przeprowadzone w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę na terenie Dzielnicy I Miasta Krakowa. 6. Wykonawca zobowiązany jest: 1) wydać wszystkim uczestnikom materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie zajęć zawierające imię i nazwisko uczestnika, zakres tematyczny zajęć oraz liczbę godzin przeprowadzonych zajęć. 2) zapewnić każdemu uczestnikowi serwis kawowy w postaci: ciastek konferencyjnych (150g), kawy (250 ml), soków owocowych (250 ml), wody mineralnej (250 ml) cukier oraz mleczko do kawy, 3) dostarczyć Zamawiającemu rejestr wydanych zaświadczeń, 4) dostarczyć Zamawiającemu dziennik szkoleń potwierdzający odbycie szkolenia ze szczegółowym programem 7. Termin realizacji usługi listopad 2012 roku. 8. Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pedagogiem lub psychologiem, posiadającym doświadczenie w pracy z osobami mającymi styczność z grupami stosującymi psychomanipulację (sekty itp.) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu problematyki grup stosujących psychomanipulację w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin w okresie trzech lat przed złożeniem oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. III część zamówienia CPV: 80.51.00.00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, według poniższych wytycznych: 1. Program szkolenia musi zawierać następujące zagadnienia: 1) wypadki komunikacyjne, 2) stwierdzenie stanu przytomności poszkodowanego, 3) postępowanie z osobą nieprzytomną, 4) postępowanie przy krwotokach, ranach, ciałach obcych w ranach, 5) postępowanie przy przeprowadzaniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej, 6) postępowanie w przypadku padaczki, 7) postępowanie w przypadku zakrztuszenia, 8) postępowanie w przypadku zawału, 9) postępowanie w przypadku cukrzycy, 10) postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym, 11) postępowanie w przypadku oparzenia 12) postępowanie w przypadku urazu kończyn 2. Szkolenie przeznaczone dla 70 uczestników. 3. Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie warsztatowej, odbędzie się w czterech grupach. 4. Szkolenie zostanie przeprowadzone w wymiarze 4,5 godzin dydaktycznych (45-minutowych) dla każdej z grup. 5. Szkolenie odbędzie się w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę na terenie Krakowa - Dzielnicy I. 6. Wykonawca zobowiązany jest: 1) wydać wszystkim uczestnikom materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie zajęć zawierające imię i nazwisko uczestnika, zakres tematyczny zajęć oraz liczbę godzin przeprowadzonych zajęć. 2) zapewnić każdemu uczestnikowi serwis kawowy w postaci: ciastek konferencyjnych (150g), kawy (250 ml), soków owocowych (250 ml), wody mineralnej (250 ml) cukier oraz mleczko do kawy, 3) dostarczyć Zamawiającemu rejestr wydanych zaświadczeń, 4) dostarczyć Zamawiającemu dziennik szkoleń potwierdzający odbycie szkolenia ze szczegółowym programem. 7. Termin realizacji usługi: listopad 2012 roku. 8. Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia tj. osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego lub lekarza medycyny. Wykonawca lub osoba zdolna do wykonania przedmiotu zamówienia musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze nie mniejszym niż 9 godzin w okresie trzech lat przed złożeniem oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805100002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30