Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno asfaltowej bitumicznej na zimno w workach 25kg lub 30kg o frakcji uziarniania od 0-8mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich.

Order Newsletter: 1 Position: 76152 (oferta nr 109383)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-03-07

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno asfaltowej bitumicznej na zimno w workach 25kg lub 30kg o frakcji uziarniania od 0-8mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno -asfaltowej bitumicznej na zimno, w workach 25 kg lub 30 kg o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich - ogółem do 465 Mg .2. Miejsce dostaw masy mineralno - asfaltowej bitumicznej na zimno dla poszczególnych Rejonów, w ilościach maksymalnych dla: 2.1 RDW Inowrocław ul. Budowlana 40 w ilości ogółem 50 Mg, miejsce dostaw: - siedziba RDW Inowrocław ul. Budowlana 40 w ilości 25 Mg, - baza w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20 w ilości 25 Mg,2.2 RDW Toruń ul. Polna 113 w ilości 100 Mg, miejsce dostaw:- baza w m. Młyniec gm. Lubicz, 2.3 RDW Tuchola ul. Przemysłowa 4 w ilości ogółem 75 Mg, miejsce dostaw : - siedziba RDW Tuchola ul. Przemysłowa 4 w ilości 60Mg,- baza w Szubinie, ul. Dworcowa 5 - w ilości 15 Mg, 2.4 RDW Wąbrzeźno ul. 1 maja 61 w ilości ogółem 70 Mg,miejsce dostaw - siedziba RDW Wąbrzeźno ul. 1 Maja 61 w ilości 40 Mg,- baza w Brodnicy ul .Wczasowa 40 w ilości 30 Mg,2.5 RDW Włocławek ul. Chopina 1 w ilości ogółem 115 Mg,miejsce dostaw:- baza we Włocławku ul. Mielęcińska 13 w ilości 75 Mg, - baza w Rumiankowie k/Lipna w ilości 40 Mg,2.6 RDW Żołędowo, ul Pałacowa 16 w ilości 55 Mg, 3. Masa bitumiczna na zimno winna spełniać następujące wymagania: 3.1. frakcja od 0 - 8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami z przeznaczeniem na warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej, 3.2. możliwość wykonania masą remontów cząstkowych dróg kategorii G i Z obciążonych ruchem KR-3 w okresie wiosenno - jesiennym i zimowym przy temp. powietrza od -20 0C do + 30 0C, możliwość rozkładania i zagęszczania masy w wybojach,3.3. czas składowania w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych masy mineralno asfaltowej bez utraty właściwości fizyczno-chemicznych powinien wynosić - 12 m-cy,4.Zamawiający przewiduje zakup masy w ciągu trwania umowy w miarę zapotrzebowania RDW. Jednorazowe zamówienie masy z dostawą do Rejonu nie będzie mniejsze niż - 2 Mg, jakość każdej dostawy musi być udokumentowana stosownym dokumentem deklaracją zgodności z AT, tp. 5.Do transportu należy użyć samochodu skrzyniowego umożliwiającego rozładunek ręczny lub użycie wózka widłowego lub innego urządzenia mechanicznego z zachowaniem szczególnie przepisów b.h.p. Koszt transportu i rozładunku ponosi Wykonawca, i należy te koszty wliczyć w cenę oferty.6. Worki które ulegną uszkodzeniu przy rozładunku nie będą przyjęte i zostaną zwrócone Wykonawcy. 7.Na opakowaniach lub etykiecie wyrobu producent powinien umieścić następujące dane: nazwa i adres producenta, data produkcji, nr partii, ilość wyrobu w opakowaniu, warunki magazynowania oraz zgodnie z Atestem Higienicznym PZH na opakowaniu lub etykiecie należy umieścić zalecenia dotyczące ostrożności wg karty bezpieczeństwa producenta wyrobu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 441137002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30