Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno wkm od 0+090 do km 0+439 dł 0,349, ul. Lipnowska

Order Newsletter: 1 Position: 203931 (oferta nr 1087658)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-09-24

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno wkm od 0+090 do km 0+439 dł 0,349, ul. Lipnowska

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: zakres zamówienia: ) roboty przygotowawcze 2) roboty rozbiórkowe, frezowanie 3) podbudowy, 4) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki gr. 7 cm 4) profilowanie istniejącej nawierzchni, 5) wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej wg PN, gr. 5 cm, 6) remont chodników, zjazdów, 7) regulacja istniejącego odwodnienia 8) regulacja urządzeń podziemnych 9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego cienkowarstwowego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: na stronie zamawiającego http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30