Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych aktywne kocie oczka dla jednostek terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Order Newsletter: 1 Position: 202449 (oferta nr 1084573)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-09-20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych aktywne kocie oczka dla jednostek terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych aktywne kocie oczka dla jednostek terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : - wysokość części wystającej ponad poziom nawierzchni - max 4 mm - źródło światła: diody LED - urządzenie nie może posiadać więcej niż jedną diodę na kierunek świecenia - urządzenie zasilane energią słoneczną - solarnie - poprzez wbudowany panel słoneczny - częstotliwość świecenia diod nie mniejsza niż 100 Hz - żywotność baterii: min. - 8 lat - funkcja samoczynnego załączania się i wyłączania - powierzchnia odblaskowa: min. 200,00 mm2 - urządzenie musi być zgodne z normą EN - 1463-1 oraz EN 1463-2 3. Miejsce dostaw i ilości dla poszczególnych Rejonów,: a) RDW Tuchola - dr nr 246 w km 2+600- 31+100 - 85 szt. Ogółem RDW Tuchola - 85 szt. b) RDW Toruń - dr nr 553 w km 8+470- 8+592 - 30 szt. - dr nr 553 w km 7+776 - 6+908 - 36 szt. - dr nr 553 w km 8+100-8+280 - 45 szt. - dr nr 553 w km 9+010-9+118 -54 szt Ogółem RDW Toruń - 165szt c) RDW Włocławek - dr nr 252 w km 40+670-54+500 - 390 szt. Ogółem RDW Włocławek - 390 szt. d) RDW Wąbrzeźno - dr nr 534 w km 74+600 - km 74+800 i 75+000 - 75+300 - 100 szt. Ogółem RDW Wąbrzeźno - 100 szt. e) RDW Inowrocław - dr nr 251 w km 40+600 - 41+160 - 110 szt. - dr nr 251 w km 39+900 - 40+052 - 58 szt. - dr nr 251 w km 37+880 - 38+032 - 58 szt. Ogółem RDW Inowrocław - 226 szt. OGÓŁEM zapotrzebowanie na aktywne kocie oczka wynosi: 966 szt. w tym 856 białych 110 biało - czerwonych 5. Przedmiot zamówienia obejmuje także montaż i konfiguracje urządzeń. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostaw oraz zmian ilości w ramach dostaw dla poszczególnych Rejonów. Każdorazowa dostawa uruchamiana będzie przez Zamawiającego oddzielnym zamówieniem. 5. Wykonawca na dostarczone materiały udzieli 30 miesięcy gwarancji liczonej od dnia dostawy wraz montażem. 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349284703

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30